Ríos

Distribuir

Distribuir contido
Vinculación

Ríos, Xulio

Nome: 
Xulio

Fundador e Presidente de Honra do IGADI. Director do Observatorio de la Política China. Secretario da Fundación Plácido Castro

Autor de “Taiwán, el problema de China” (La Catarata, 2006). Autor-editor de “Política exterior de China” (Bellaterra, 2005).

xrios@igadi.org


984 artigos publicados
Diario de Ferrol
23/01/2011
“No empresariado pesa a idea de que a política é prescindible nos negocios”
ECO
01/02/2011
A contraposición tradicional entre o local e o global hai tempo que xa é historia. Non obstante, en Galicia, segue sendo moeda común o desentendemento do poder municipal respecto da acción exterior, reducida a accións conxunturais e carentes da mínima estratexia.
OPCh
23/11/2010
La nueva escalada de tensión en la península coreana con intercambio de fuego entre Pyongyang y Seúl en torno a la isla de Yeonpyeong, en la controvertida frontera marítima, supone un desafío añadido para China, al tiempo que refleja con claridad las insuficiencias de su diplomacia a la hora de asegurar la estabilidad de esta zona, de interés vital desde el punto de vista geopolítico y estratégico.
A Nosa Terra
24/11/2010
No cumio de Lisboa da pasada fin de semana, a OTAN aprobou un novo Concepto Estratéxico que vai servir de folla de ruta para os próximos dez anos.
ECO
01/12/2010
En EEUU, os resultados dos comicios a metade do mandato, considerados como un referendo sobre a administración Obama, amosaron que boa parte do electorado perdeu a confianza no presidente e as súas políticas. A pesar da asignación de 800.000 millóns de dólares no plan de estímulo, Obama non logrou recuperar a economía, nin librala da ameaza de tocar fondo de novo.
ECO
01/11/2010
A produción mundial de alimentos aproximase aos dous mil millóns de toneladas ao ano. Case a metade dese volume provén dos países desenvolvidos. A poboación, mentres, aumenta un 1,3 por cento anual por termo medio e boa parte do crecemento demográfico rexistrase nas nacións en vías de desenvolvemento. Este incremento desequilibrado leva aparellado un desequilibrio estrutural na distribución e consumo de alimentos.
Fundación Galiza Sempre
01/10/2010
O proceso de construción da nación é inseparable do proceso de construción dun mundo de nacións. Así entendido, o nacionalismo, mesmo cando a súa aspiración cristaliza nunha reivindicación de corte independentista, non é outra cousa que a definición dun novo xeito de unión cos demais pobos e, en ningún caso, expresión de arredismo algún baseado no hipotético erguemento de novos valados que amosen insolidariedades, como denuncian a cotío moitos dos seus críticos.
Fusión
05/09/2010
Cuba parece haber iniciado una tímida, pero seria, aproximación a las experiencias económicas asiáticas, tanto en el plano de la reforma interna como también en materia de atracción de inversiones extranjeras, abordando reflexiones con clara vocación asimilatoria. No es la primera vez que en estos o en similares términos se produce este debate.
Tempos Novos
01/09/2010
A Corte Internacional de Xustiza (CIX), principal instancia xudicial de Nacións Unidas (ONU), con sede na Haia, fallou o pasado xullo sobre a legalidade da secesión de Cosova de Serbia. O 17 de febreiro de 2008, as autoridades albanesas de Cosova, apoiadas por EUA e varios países europeos, proclamaron unilateralmente a independencia, recoñecida, a día de hoxe, por 69 países dos 192 que integran a ONU.
Xornal de Galicia
03/03/2010
Resulta paradoxal que miles e miles de médicos cubanos salven vidas polo mundo adiante e que ese mesmo sistema que tanto se gaba non sen razón da súa solidariedade como norma no proceder exterior non sexa quen de impedir a morte de Orlando Zapata.
Tempo exterior: Revista de análise e estudos internacionais