Documentación

Distribuir

Distribuir contido
Etiquetas

Buscadores de documentos

Juris Internacional (Instrumentos jurídicos internacionales)
Buscador en español, inglés e francés de textos, tratados e outros instrumentos internacionais

 

  • Boletín de Sumarios

  • Ligazóns

    Institucións / Organizacións / Publicacións / China, mundo chinés e entorno asiático

  • Documentos e Informes

  • Textos internacionais

    Coa posta en marcha desta sección, o IGADI pretende cubrir unha lagoa existente no noso idioma e na nosa sociedade que debe sempre acudir a outras lingoas para acceder á lectura de materias ou textos internacionais que non están incorporados ó galego.

Tempo exterior: Revista de análise e estudos internacionais