Distribuir contido

CEPAL

Distribuir

Distribuir contido

Boa parte do traballo do IGADI plásmase en numerosos artigos e colaboracións en prensa e revistas especializadas.

Para unha mellor clasificación e localización dos actuais 2625 artigos que integran a sección de Análise e Opinión, temos dividido estes nos seguintes apartados temático/xeográficos:

25/04/2019
25/04/2019
IGADI

Case catro anos despois da entrada en funcionamento da Axenda 2030 das Nacións Unidas e os 17 Obxectivos de Desenvolvemento Sostible instrumentalizados en 169 metas e varios centos de indicadores, América Latina e o Caribe afronta un foro crucial baixo o paraugas da Comisión Económica para América Latina e o Caribe (CEPAL), do que deberán definirse análises de seguimento concretos que redefinan as estratexias de desenvolvemento e planificación nacionais nos próximos anos. Un tema non menor nunha das rexións que mais recursos e capacidades ten investido nesta idea do desenvolvemento nas últimas seis décadas.

25/04/2019
25/04/2019
IGADI

Nos últimos días, a Comisión Económica para América Latina e o Caribe (CEPAL) ven de rebaixar considerablemente as súas previsións de crecemento para a rexión neste 2019 do 1.7% ao 1.3%, o que unido á inminente ‘Terceira Reunión do Foro dos Países de América Latina e o Caribe sobre o Desenvolvemento Sostible’ do 24 a 26 de abril en Santiago de Chile, invítanos a reflexionar sobreo funcionamento da Axenda 2030 de desenvolvemento sostible da ONU, os ben coñecidos 17 Sustainable Development Goals neste espazo.

21/10/2014
21/10/2014
IGADI

Unha análise de Sara Collazo Santaclara

Os pobos indíxenas de América Latina foron protagonistas na sede das Nacións Unidas de Nova York a resultas da Conferencia Mundial sobre os Pobos Indíxenas celebrada os días 22 e 23 do mes pasado.

Alicia Bárcena, en representación da Comisión Económica para América Latina e Caribe (CEPAL) presentou o informe ``Los pueblos indígenas en América Latina: Avances en el último decenio y retos pendientes para la garantía de sus derechos´´. O documento describe algúns dos avances económicos e sociais dos pobos indíxenas e as deficiencias que a pesar destes progresos seguen martirizando a estas comunidades.

22/09/2014
22/09/2014
IGADI

Diversas firmas cualificadoras acaban de anunciar que América Latina crecerá globalmente un 2% para 2014, confirmando a paulatina caída do crecemento hemisférico tras unha década de boom económico, traducido en índices de crecemento estimados entre 5 e 7%. Só os países membro da Alianza do Pacífico (México, Colombia, Perú e Chile) rexistrarán índices de crecemento económico entre 3 e 4% para 2014 e 2015, toda vez a recesión en Brasil e os problemas financeiros e de inflación en Arxentina e Venezuela complican o panorama hemisférico. Pola súa banda, a Comisión Económica para América Latina (CEPAL) cifrou nun 2,7% estas expectativas de crecemento hemisférico.

07/02/2014
07/02/2014
La Vanguardia

Uno de los muchos acuerdos sobresalientes de la reciente cumbre de la CELAC celebrada en la capital cubana fue la creación de un Foro de Cooperación América Latina-China. Beijing lo venía reclamando hace tiempo, consciente de su idoneidad para impulsar las relaciones bi-regionales y, al mismo tiempo, consolidar la propia integración latinoamericana. Es un mecanismo del que ya dispone en relación a otros espacios geopolíticos, desde África al Golfo, pasando por los PECO. Se trata de una decisión que tendrá importantes consecuencias no solo en el plano de la institucionalización, que se verá fortalecida, sino en el ámbito político, económico, sociocultural y estratégico.

Tempo exterior: Revista de análise e estudos internacionais