Distribuir contido

Conflictos

Distribuir

Distribuir contido

Boa parte do traballo do IGADI plásmase en numerosos artigos e colaboracións en prensa e revistas especializadas.

Para unha mellor clasificación e localización dos actuais 2627 artigos que integran a sección de Análise e Opinión, temos dividido estes nos seguintes apartados temático/xeográficos:

14/10/2016
14/10/2016

Os problemas de China na súa periferia marítima gañaron visibilidade nos últimos tempos. Iso resulta da confluencia de dúas tendencias. Dunha parte, o afán chinés por asegurarse posicións estratéxicas na súa contorna próxima, o cal lévalle a pasar a segundo plano a posición tradicional de aparcar as cuestións de soberanía e promover a explotación conxunta dos recursos; doutra, o auxe da estratexia estadounidense do Pivot to Asia que atopa aquí unha vía relativamente eficaz para a contención da emerxencia do xigante asiático. 

29/06/2015
29/06/2015
Economía Exterior

China, India y la Asean disponen de capacidades reciprocas para alentar un salto significativo en su progreso económico y social, siempre y cuando sean capaces de conducir con autonomía, realismo y compromiso unas diferencias que afectan a cuestiones relacionadas con la soberanía.

Tempo exterior: Revista de análise e estudos internacionais