Distribuir contido

Desigualdades

Distribuir

Distribuir contido

Boa parte do traballo do IGADI plásmase en numerosos artigos e colaboracións en prensa e revistas especializadas.

Para unha mellor clasificación e localización dos actuais 2627 artigos que integran a sección de Análise e Opinión, temos dividido estes nos seguintes apartados temático/xeográficos:

31/10/2020
31/10/2020
Praza

A esmagadora vitoria do MAS en Bolivia, que prolonga a onda renovadora previa de Arxentina de hai un ano, proxecta unha mensaxe de optimismo arredor da esperanza de que América Latina retorne á senda iniciada co novo século, aínda inzada de dificultades. Mal que pese a algúns, o compromiso coa superación da pobreza e as desigualdades, a aposta pola integración rexional e a soberanía nacional segue a contar cun importantísimo nivel de apoio social nalgúns países da zona. 

15/07/2019
15/07/2019
Praza

Segundo un informe do Programa de Nacións Unidas para o Desenvolvemento (PNUD), un total de 1.300 millóns de persoas son "pobres multidimensionais". Así estamos.

09/08/2016
09/08/2016
Fusión

Cumio de setembro en Hangzhou

O cume do G20 reunirase novamente a primeiros de setembro na cidade chinesa de Hangzhou, capital de Zhejiang. China acolle con satisfacción o encontro pois supón un recoñecemento do seu papel crecente na economía global. Igualmente, a través dunha presenza récord, quere reforzar a representatividade dos países en desenvolvemento e incidir no seu propio liderado das economías menos avanzadas. 

20/06/2016
20/06/2016
IGADI

            Confrontado como sus antecesores a dos desgastantes polémicas políticas que desde hace tiempo enrarecen la vida del país –el abandono del Reino Unido por parte de Escocia y el abandono de la Unión Europea por parte del Reino Unido- David Camerón decidió cortar de raíz ambos problemas. En 2014 convocó un referéndum para dilucidar el tema de Escocia y para el día 23 de esta semana está previsto otro para resolver si su país permanece o no dentro de la Unión Europea. A diferencia del primero que se desenvolvió dentro del marco de la consulta, la cruzada del Brexit desbordó su ámbito de referencia para transformarse en una rebelión populista contra las élites. El campo anti Unión Europea no sólo evidencia fuertes tintes nacionalistas sino también una fuerte reacción anti parlamentaria y anti política convencional. ¿Que se encuentra detrás de este estado de cosas? Cuatro razones básicas podrían ayudar a explicar la virulencia de las fuerzas del Brexit.

11/01/2016
11/01/2016
IGADI

Unha análise de José Delgado Romero (estudante en prácticas da USC)

No contexto actual no que nos atopamos, cunha tendencia crecente á interdependencia da poboación mundial tanto en termos sociais, culturais, políticos, e por suposto económicos, vanse desenvolvendo políticas que promoven a caída de certas barreiras, pero incentivan o xurdimento doutras que fan que os beneficios deste proceso non se produzan dun xeito equitativo. Coa concentración do poder que non só afecta ao binomio Norte-Sur, xorde a cooperación ao desenvolvemento como algo mais que un mecanismo de redistribución de todos estes recursos, senón como unha variable capaz de crear as ferramentas necesarias para que os pobos poidan satisfacer as súas propias necesidades, pois do contrario caeríase nunha estratexia de carácter asistencialista e efémera. Estas axudas entendíanse case exclusivamente como competencia de gobernos estatais ou instancias supraestatais ata mediados dos oitenta, onde se produce un gran recoñecemento enfocado ao papel que poden xogar as institucións locais na axuda á cooperación, dándolles un impulso para comezar o seu labor. Os Fondos de Cooperación terán un papel importante a desempeñar pola súa vontade de coordinar eses esforzos entre entidades locais.

13/11/2015
13/11/2015

La tradición de los planes quinquenales en China se remonta, claro está, a los inicios del maoísmo, durante el período de influencia soviética, con el PCCh ya en el poder (1949). En 1953 se lanzó el primero, de la mano del legendario Chen Yun, más tarde víctima de la Revolución Cultural y recuperado después por Deng Xiaoping tras la muerte de Mao. La combinación de la influencia planificadora leninista  con esa cultura estratégica china que apunta a una visión que tiene siempre una mano en el presente y otra en el futuro, permitió en buena medida que, en pocas décadas, China pudiera recuperar una parte sustancial de la grandeza perdida durante el periodo de decadencia iniciado esencialmente en el siglo XIX. En coherencia con ese legado, la agenda actual china tiene ya la vista puesta en dos fechas “inmediatas”: 2021 (centenario del PCCh) y 2049 (centenario de la República Popular China). Este plan es inseparable de dichos tiempos.

20/10/2015
20/10/2015
The Huffington Post

Que China ha protagonizado considerables progresos en el alivio de la pobreza, nadie lo pone en duda. Se diría incluso que ha sido el experimento más elocuente de erradicación de la miseria en el mundo. Entre 1981, año de inicio de las actuales reformas, y 2004, el número de pobres en el país se vio reducido en unos 600 millones de personas, cifra que equivale en torno al 70 por ciento del total de individuos que salieron de esta situación en todo el mundo. A finales de 2012, la población pobre en las zonas rurales se había reducido a 98,99 millones, más de 23 millones menos que el año anterior. Hoy se habla de 70 millones de pobres que deberían superar el umbral de la pobreza en 2020. Los ingresos anuales de 2.300 yuanes (376 dólares) establecen el diferencial interno en este aspecto.

21/11/2014
21/11/2014
IGADI

Unha reflexión de Sara Collazo Santaclara

América Latina é unha rexión acosada por altísimos niveis de desigualdade, sendo as territoriais e o racismo os fenómenos mais destacados. A desigualdade de xénero é un fenómeno que dificulta o desenvolvemento das mulleres, e acentúase cando se combina coa marcada pobreza que sofren moitos sectores da sociedade. As desigualdades danse entre homes e mulleres, pero tamén entre as mulleres, concretamente en relación coa raza, etnia, clase ou situación xeográfica –urbana ou rural-. 

27/10/2014
27/10/2014
IGADI

La economía globalizada encuentra su mayor expresión en un conjunto de puntos neurálgicos que la alimentan e interconectan. Entre éstos encontramos a las rutas marítimas o a los ejes tecnológicos. Las primeras constituyen puntos de paso obligatorio y estratégico para el comercio mundial (Estrecho de Malaca, Canal de Suez, Canal de Panamá, Estrecho de Ormuz, etc.) Los segundos representan epicentros de generación tecnológica (Silicon Valley, Ruta 128 en las afueras de Boston, Triángulo de Investigación de Carolina del Norte, Bangalore, Nisshim, etc.). Sin embargo, en el pináculo de estos centros neurálgicos encontramos a las llamadas ciudades globales. Estas constituyen los centros de comando y control de la economía global. Desde ellas se irradian las directrices y se genera la coordinación que guía a esa economía.

23/07/2014
23/07/2014
IGADI

Análisis de Sàlvia López Matas

Kerala y Bihar son dos Estados de India que destacan por sus niveles de desarrollo humano, desigualdad y pobreza. Kerala por ser el territorio indio que ha alcanzado mejores resultados en el logro de estos tres objetivos y Bihar por ser uno de los que se encuentra en situación contraria ([i]). No podemos obviar que estas divergencias vienen dadas por un entramado de factores y circunstancias, algunos de ellos totalmente exógenos (como su ubicación espacial, topografía, condición climática, dotación de recursos naturales, etc.) mientras otros son totalmente discrecionales (resultado de  “elecciones políticas”). Si bien es cierto que a menudo los primeros condicionan la trayectoria y situación vigente de los segundos, no siempre son el componente determinante ([ii]). Para pormenorizar en ello se tratará de enfocar el análisis en algunos elementos que han sido decisivos en la configuración socioeconómica de los dos territorios, haciendo especial hincapié en aquellos aspectos facultativos.

28/03/2014
28/03/2014
IGADI

Nos derradeiros anos, Perú tense promovido como a “nova estrela económica” latinoamericana. Entre 2004 e 2011, o crecemento real acumulado do seu PIB foi do 61,44%, a razón de 7,33% anual(1), un índice comparable coas economías emerxentes asiáticas. Dende o exterior téndese a observar esta medición a través dun tamiz favorable á hora de cualificar o nivel de desenvolvemento socioeconómico peruano e, principalmente para as consultoras internacionais, para focalizar a este país como unha especie de “economía emerxente”. Precisamente, en 2012, Perú ingresou na Alianza para o Pacífico, da que forma parte con México, Chile e Colombia.

23/01/2014
01/02/2014
ECO

As elites mundiais dos negocios e a política déronse cita novamente en Davos, Suíza, para “remodelar o mundo”. Tremamos. O director executivo do evento, Klaus Schwab, falou de “optimismo cauto, expectativas limitadas e moitas incógnitas”. As invocacións a construír unha nova orde internacional son case tan vellas como o propio mundo, pero cando en foros como este se poñen á tarefa de “remodelar”, moito nos tememos que non será para restablecer os equilibrios básicos que achegan cohesión e xustiza ás sociedades. Desde o seu nacemento, sempre respondeu aos intereses económicos dos máis poderosos condensando un discurso no seu exclusivo beneficio.

19/11/2013
19/11/2013
Asiared

La III Sesión Plenaria del Comité Central del PCCh discurrió entre el 9 y el 12 de noviembre de 2013 en Beijing. En abril, el Buró Político habría decidido que la profundización de la reforma sería el tema central de la III Sesión Plenaria, con el propósito de concretar una hoja de ruta que permitiera alcanzar los objetivos señalados en el XVIII Congreso del PCCh (noviembre de 2012) para 2020, cuando China debiera mostrar claros avances en la conformación de una sociedad acomodada.

31/07/2013
06/08/2013
Revista Fusión

La reciente sucesión de acuchillamientos indiscriminados en varios lugares de China (Beijing, Shenzhen), unida a la detonación de una bomba casera en una acción individual de protesta que tuvo lugar en el aeropuerto internacional de la capital así como los temores a que se produzca un hecho trágico en la red de metro de la capital que han puesto en situación de alerta a la policía de la ciudad, ilustran, más allá de los  casos concretos de enfermos mentales, el desasosiego y la frustración de numerosas víctimas de los atropellos del poder, de las injusticias y la impotencia frente a la insensibilidad de las autoridades que desprecian y niegan cualquier tipo de indemnización o reconocimiento. En junio, un desempleado hizo volar por los aires un autobús en Xiamen causando la muerte de 47 personas....

03/03/2013
03/03/2013
El País

A Xi Jinping, el flamante secretario general del Partido Comunista de China (PCCh) que en marzo próximo asumirá también la presidencia del Estado, le esperan arduas tareas. Sin duda, la primera alude a la necesidad de mantener el elevado ritmo de crecimiento económico, base principal de la estabilidad sociopolítica del gigante asiático. Y en efecto, lograr el objetivo de duplicar el PIB en 2020 respecto a 2010 exigirá medidas muy audaces cuando los pilares tradicionales del crecimiento (mano de obra barata, inversión exterior, exportaciones) van pasando a mejor vida.

Tempo exterior: Revista de análise e estudos internacionais