Distribuir contido

Dólar

Distribuir

Distribuir contido

Boa parte do traballo do IGADI plásmase en numerosos artigos e colaboracións en prensa e revistas especializadas.

Para unha mellor clasificación e localización dos actuais 2587 artigos que integran a sección de Análise e Opinión, temos dividido estes nos seguintes apartados temático/xeográficos:

12/02/2016
01/03/2016
ECO

A recente axitación nos mercados financeiros subliña a natureza extremadamente fráxil da actual recuperación económica global e amosa a necesidade de impulsar unha auténtica coordinación política capaz de acelerar as reformas da gobernanza económica global. Tense falado moito delas nos últimos anos, pero con escasos avances prácticos, tanto que todo fai temer unha repetición, agravada, de escenarios pasados.

23/10/2013
01/11/2013
ECO

A ameaza de quebra vivida en EUA ante as dificultades para elevar o seu límite de débeda provocou a natural preocupación entre os seus acredores, entre eles China, con 1,28 billóns de dólares a finais de xullo, pero tamén Xapón, cunha cifra lixeiramente inferior, 1,14 billóns. A crise pode repetirse nuns meses ante os desencontros políticos que se viven en Washington, o cal está obrigando a outras economías a preparar estratexias de continxencia.

02/07/2012
03/07/2012

La actual arquitectura del poder a nivel global es reflejo de una realidad en buena medida superada como consecuencia de los cambios registrados tras el final de la guerra fría y solo en parte a ella incorporados. La crisis mundial ofrece una oportunidad de reconstrucción cuyos sujetos se residencian tanto en la acción de movimientos globales transgresores como en aquellos estados que podrían aspirar a establecer otros equilibrios. Ahora bien, ambos vectores parecen no confluir. Las posibilidades de asociar este discurso a una hipotética agenda de los BRICS, por ejemplo, parece limitada, tanto en función de sus circunstancias internas, que ofrecen serias dudas de su compromiso con principios y valores alternativos, como también del hipotético malogro de un crecimiento que, a la postre, sería conservador y dependiente de la maquinaria ideológica y económica de los países más ricos.

Tempo exterior: Revista de análise e estudos internacionais