Distribuir contido

Estado do Benestar

Distribuir

Distribuir contido

Boa parte do traballo do IGADI plásmase en numerosos artigos e colaboracións en prensa e revistas especializadas.

Para unha mellor clasificación e localización dos actuais 2626 artigos que integran a sección de Análise e Opinión, temos dividido estes nos seguintes apartados temático/xeográficos:

08/09/2012
01/10/2012

Vivimos a segunda fase dun proceso iniciado en 1989

A información sobre a crise abre numerosos horizontes de debate pero non facilita a súa contextualización. Albiscamos causas xerais, que podemos relacionar cos defectos no deseño da eurozona, e tamén locais, en función das circunstancias concorrentes en cada país, unha diversidade que contrasta coa uniformidade das respostas suxeridas por Bruxelas (e o FMI), tan insistentes na redución dos déficits públicos eludindo a obriga dun reparto equitativo dos sacrificios. As manifestacións son tan diversas que non sería atrevido falar dunha auténtica converxencia de crises de xeito de que dela deberiamos falar en plural, pois é financeira e económica, pero tamén social e política. E é nestes dous últimos dominios onde debera dilucidarse.

Tempo exterior: Revista de análise e estudos internacionais