Distribuir contido

feminismos

Distribuir

Distribuir contido

Boa parte do traballo do IGADI plásmase en numerosos artigos e colaboracións en prensa e revistas especializadas.

Para unha mellor clasificación e localización dos actuais 2595 artigos que integran a sección de Análise e Opinión, temos dividido estes nos seguintes apartados temático/xeográficos:

10/02/2022
10/02/2022

Este artigo fai parte do Tempo Exterior nº42

Este artigo analiza o contexto da aparición da narrativa de "política exterior feminista" e as principais características das estratexias adoptadas por Suecia, Canadá, Francia, México e España para reflexionar sobre a súa novidade (ou non). Baseándose nas achegas dos estudos feministas críticos en Relacións Internacionais en relación coa axenda internacional de xénero, preséntanse algúns dos elementos positivos e, sobre todo, os máis problemáticos desta narrativa, para finalmente suxerir como podería ser unha "política exterior feminista realmente nova".

Podes ler este artigo dentro do monográfico arredor da Política Exterior Feminista, nº42 da revista Tempo Exterior. Tamén está dispoñible a versión en castelán do mesmo.

10/02/2022
10/02/2022

Este artigo fai parte do Tempo Exterior nº42

Este texto propón que Suecia promoveu un cambio institucional noutros países declarando unha política exterior feminista, xa que demostrou que se trataba dunha medida viable que se axustaba ás normas internacionais sobre igualdade de xénero e que podían emular para avanzar nos seus propios intereses dentro do sistema da ONU. Así, o obxectivo deste traballo é ofrecer unha explicación de como a PEF sueca converteuse nun referente mundial nun período de tempo relativamente curto. Isto, coa axuda da nova teoría do cambio institucional, que propón que os que toman as decisións adoitan inspirarse en modelos estranxeiros para responder a certas demandas que requiren deseñar novas políticas.

 

Podes ler este artigo dentro do monográfico arredor da Política Exterior Feminista, nº42 da revista Tempo Exterior. Tamén está dispoñible a versión en castelán do mesmo.

 

10/02/2022
10/02/2022

Este artigo fai parte do Tempo Exterior nº42

A política exterior feminista (PEF) é unha política pública que toma ao feminismo coma punto de partida e chegada. México é o primeiro país dá rexión de América Latina e do Caribe, e un dous primeiros do mundo, en establecer a PEF coma unha política pública para lograr a igualdade de xénero e erradicar a discriminación e a violencia que afecta ás mulleres e ás nenas. Neste contexto ten especial interese ou análise dá PEF mexicana. Así, expóñense as principais características dá PEF de México. En primeiro lugar, abórdase ou feminismo dende un enfoque conceptual. Despois, os eixos da PEF mexicana analízanse á luz dá caixa de ferramentas feminista 4R. Finalmente, a PEF de México colócase na axenda de dereitos humanos dos obxectivos de desenvolvemento sostible (ODS) e na axenda Mulleres, paz e seguridade (WPS).

 

Podes ler este artigo dentro do monográfico arredor da Política Exterior Feminista, nº42 da revista Tempo Exterior. Tamén está dispoñible a versión orixinal en castelán do mesmo.

28/01/2022
28/01/2022

Este artigo fai parte do Tempo Exterior nº42

A política exterior feminista de Canadá (PEFC) busca situar a igualdade de xénero non centro das súas estratexias, situándose como exemplo internacional. A introdución de políticas como a Elsie Initiative e a Feminist International Assistance Policy crearon grandes expectativas para a PEFC. Porén, como son realmente de feministas? Que cambios se poderían aplicar para garantir a súa eficacia inclusiva? Neste traballo realízase unha análise crítica dá PEFC examinando os seus elementos. A metodoloxía seguida neste artigo baséase nun tipo de investigación mixto, usando datos cualitativos e cuantitativos. Utilizando tanto a lectura da literatura académica, como bases de datos oficiais do goberno. Descubrimos que, aínda que a PEFC amosa a súa vontade de transformarse en certas áreas, non hai evidencias de cambios estruturais e non hai congruencia entre a política interior e a exterior. A PEFC non é tan feminista como se cre. Beneficiaríase de incluír unha perspectiva interseccional nas súas políticas. Ademais, recoméndase unha análise exhaustiva dous grupos excluídos se se quere conseguir un cambio transformador.

 

Podes ler este artigo dentro do monográfico arredor da Política Exterior Feminista, nº42 da revista Tempo Exterior. Tamén está dispoñible a versión orixinal en castelán do mesmo.

 

28/01/2022
28/01/2022

Este artigo fai parte do Tempo Exterior nº42

Nun contexto de vitalidade do movemento feminista, pero tamén de certa fractura de xénero na política global, nos últimos sete anos un pequeno grupo de países (Suecia, Canadá, Francia, Luxemburgo, México e España) adoptaron unha política exterior feminista, aínda que as prioridades e a interpretación que fan do seu carácter feminista non son homoxéneas. A política exterior feminista entenderíase coma unha nova política pública aínda en construción, aínda que coherente coas políticas nacionais que, inspiradas na teoría e no movemento feministas, buscan erradicar as desigualdades de xénero que persisten en todas as sociedades. Este artigo pretende facer unha análise preliminar das características específicas da política exterior feminista española, baseada na análise do discurso dos documentos oficiais recentemente aprobados sobre o tema. Do mesmo xeito, en base a traballos académicos previos sobre política exterior feminista en Suecia e Canadá, intentarase contribuír á conceptualización da política exterior feminista.

 

Podes ler este artigo dentro do monográfico arredor da Política Exterior Feminista, nº42 da revista Tempo Exterior. Tamén está dispoñible a versión orixinal en castelán do mesmo.

 

23/11/2021

- O número 42 do Tempo Exterior (xaneiro-xuño 2021), a revista semestral de estudos internacionais do IGADI, xa está dispoñible na web.

- O Tempo Exterior continua a súa terceira etapa histórica achegándose de maneira monográfica á Política Exterior Feminista nos números 42 e 43, pertencentes aos dous números semestrais de 2021.

10/10/2020

Tempo exterior: Revista de análise e estudos internacionais