Distribuir contido

Mao Zedong

Distribuir

Distribuir contido

Boa parte do traballo do IGADI plásmase en numerosos artigos e colaboracións en prensa e revistas especializadas.

Para unha mellor clasificación e localización dos actuais 2595 artigos que integran a sección de Análise e Opinión, temos dividido estes nos seguintes apartados temático/xeográficos:

13/11/2021
12/11/2021
Praza

Da sexta sesión plenaria que o Partido Comunista (PCCh) celebrou estes días na capital chinesa salientouse oficialmente a aprobación dunha resolución sobre a súa historia, un documento que, dunha banda, vén a culminar a efeméride dos seus primeiros cen anos (1921-2021), e, doutra, atendendo ao simbolismo que tanto marca a política chinesa, pon de relevo a elevada posición acadada por Xi Jinping á fronte do Partido e do país, quen podería aspirar a exercer un terceiro e máis mandatos, contrariando os criterios sucesorios dos últimos corenta anos.

28/08/2014
28/08/2014
El País

China es un país de dinastías. Así se describe su historia. Durante cientos de años estas han modulado su devenir. Incluso en la China republicana, tras el pronto fallecimiento del padre fundador Sun Yat-sen, no faltó quien pretendiera dar vida a un nuevo linaje (el efímero mandato de Yuan Shikai). La China maoísta cortó de raíz los titubeos dinásticos. En una ocasión, el propio Mao ordenó paralizar simbólicamente su tren al paso de la montaña Tai, una de las más sagradas en China, a cuya cumbre ascendían los emperadores para rendir ofrendas al Cielo, a fin de evidenciar que él nunca haría lo mismo. Sus campañas contra las viejas costumbres y las viejas ideas pretendían construir un dique infranqueable contra el retorno de aquel pasado que había conducido a China a la decrepitud y el sometimiento a las potencias extranjeras. No obstante, también la mentalidad imperial acabó dejando su impronta en el propio Mao y muy especialmente en su afán por acaparar el poder absoluto.

26/10/2013
29/10/2013
Praza Pública

O socialismo con peculiaridades chinesas foi impulsado por Deng Xiaoping para innovar, experimentar e ata diluír o maoísmo a partires da armazón inspiradora da revolución triunfante en 1949. En boa medida, con este argumento fóronse recuperando e alargando as políticas ideadas nos anos sesenta do pasado século, no período da chamada “restauración burocrática” tralo fracaso do Gran Salto Adiante. Á vista da evolución da China nas últimas décadas, preguntarse se é capitalista ou socialista, unha obsesión común nos cenáculos occidentais, é pouco menos que absurdo e reproduce as nosas teimas dicotómicas acerca do ben e do mal, do branco e o negro, do ying e o yang, coa diferenza de que en Oriente, aquilo que para nós é contradición que debe resolverse pola vía da imposición do un sobre o outro para eles non é mais que a coexistencia evolutiva dos contrarios. Así, nesta China de hoxe, podemos advertir signos dunha cousa e da súa antítese, economía planificada e mercado, propiedade pública e privada, grandes desequilibrios e grandes esforzos correctivos, liberalismo e ata retromaoísmo.

Tempo exterior: Revista de análise e estudos internacionais