Distribuir contido

Nacionalismo

Distribuir

Distribuir contido

Boa parte do traballo do IGADI plásmase en numerosos artigos e colaboracións en prensa e revistas especializadas.

Para unha mellor clasificación e localización dos actuais 2598 artigos que integran a sección de Análise e Opinión, temos dividido estes nos seguintes apartados temático/xeográficos:

24/02/2022
24/02/2022
Enxergar

O Partido Comunista da China (PCCh) celebrou este 2021 os seus primeiros cen anos de existencia. Constituído baixo o influxo da Revolución Rusa de 1917 e co impulso da IIIª Internacional nun contexto de grave crise nacional (fase terminal do feudalismo imperial e secuencia de guerras civís que trabaron a proclamación do Estado moderno unha década antes), tres lustros tardou en dilucidar internamente a primacía do factor nacional sobre outras variables no seu proxecto político.

25/07/2016
25/07/2016
IGADI

            El mundo desarrollado ha pasado a moverse bajo una nueva dicotomía: apertura versus cerrazón. Es decir, apertura al mundo y a una sociedad globalizada o, alternativamente, limitación al libre comercio, rígidas barreras frente a la inmigración y desconfianza frente a lo extranjero. Desde Trump hasta el Brexit, pasando por la mayor parte de las sociedades de Europa continental, el debate político gira en torno a esta dialéctica.

10/03/2016
10/03/2016
Revista de Occidente

Vinte e cinco anos logo da disolución da Unión Soviética, o Partido Comunista de China (PCCh) persiste na súa lectura negativa da perestroika. Aínda hoxe, cando o xigante asiático enfráscase na que considera última etapa do seu proceso de modernización, co cambio no modelo de desenvolvemento que a catapultaron á condición de segunda economía mundial, as advertencias contra o afrouxamento do Partido ou a baixada de garda ideolóxica retumban nos corredores de Zhonnanghai. Xa non hai “dous soles no Ceo” -invocación á contenda xurdida nos anos sesenta entre o comunismo soviético e o maoísmo-, pero lonxe de minguar fronte ao triunfo do liberalismo, en Beijing insístese en percorrer un camiño propio que tanto se afaste daquela experiencia malograda como dos cantos de sirena provenientes do lado vencedor da guerra fría en prol dunha democracia pluralista. Como dixo Eduardo Lourenço, o muro de Berlín caeu para ambas partes. E China atende a todo pero está a outra cousa.

20/11/2015
20/11/2015
IGADI

Unha análise de Daniel Arias (estudante en prácticas da USC)

Bretaña é un territorio dotado dunha gran singularidade no interior das fronteiras francesas. Dous idiomas, unha cultura e un territorio propios ademais dunha ampla traxectoria como pobo ao longo da historia dótana de tódolos elementos teóricos constituíntes dunha nación. Aínda que sen Estado propio que lle proporcione un sustento como entidade política independente, Bretaña séguese a considerar unha das nacións mais antigas de Europa, unida ás demais nacións celtas coas que conserva lazos culturais de gran valor.

20/10/2015
20/10/2015
IGADI

Unha análise de Daniel Arias (estudante en prácticas da USC)

Apenas un ano despois do anuncio de desarme por parte da organización terrorista do Fronte de Liberación Nacional de Córsega (FLNC), a illa enfronta unhas eleccións por primeira vez coa ausencia da violencia armada no seu territorio. Este feito crea unha incógnita sobre a resposta que terá nas urnas o nacionalismo corso.

22/04/2015
23/04/2015
El Periódico

El anuncio chino de un nuevo aumento de su gasto militar en un 10,1 por ciento en 2015, inferior al 12,2 por ciento de 2014 pero manteniendo la tónica de los dos dígitos desde 1989, coincidió con un informe del SIPRI, el  Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz, sobre el gasto militar en el mundo. Según estos cálculos, con cifras siempre discutibles en virtud de las omnipresentes opacidades y disparidad de criterios, China consolida la segunda posición en el ranking global de gastos militares y como tercer exportador global de armamento.

30/12/2013
30/12/2013
Palavra commun / Artes e letras da lua nova

Que o nacionalismo galego contemporáneo, contrariando en boa medida a vocación universalista do galeguismo, mira pouco para fóra, é cousa sabida. Máis alá de loables compromisos individuais, o certo é que con independencia de asuntos puntuais ligados ás políticas comunitarias nas que é difícil deslindar o interior do exterior e outras incidencias colaterais a maiores, a falla de iniciativa é unha característica incontestable.

15/09/2013
16/09/2013
Praza

Van oito décadas da participación de Galicia no IX Congreso de Nacionalidades Europeas (Berna, 16 a 18 de setembro de 1933). Unha vez mais, teriamos a oportunidade de celebrar e reflexionar a importancia dun feito que o galeguismo de entón soubo interpretar adecuadamente, como igualmente os límites daquel espazo institucional vítima das tensións e tendencias da época. Pero o realmente importante foi que nun organismo recoñecido pola propia Sociedade das Nacións como foro das nacionalidades minoritarias de Europa, unha axencia especializada diriamos hoxe, Galicia asentou por dereito propio, recoñecéndose a súa singularidade nacional, o valor da súa lingua e a súa cultura e o seu dereito ao autogoberno.

Tempo exterior: Revista de análise e estudos internacionais