Distribuir contido

Pobreza

Distribuir

Distribuir contido

Boa parte do traballo do IGADI plásmase en numerosos artigos e colaboracións en prensa e revistas especializadas.

Para unha mellor clasificación e localización dos actuais 2626 artigos que integran a sección de Análise e Opinión, temos dividido estes nos seguintes apartados temático/xeográficos:

08/08/2019
08/08/2019
IGADI

O “Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social” de México ven de publicar este 5 de agosto un estudio sobre a evolución da pobreza, tanto a nivel estatal como nas 32 entidades federativas que compoñen o país para o ciclo 2008-2018. Un período sumamente interesante no nivel económico en canto inclúe todo o ciclo posterior á gran recesión e recuperación posterior nun país fortemente dependente do gran foco da crise (os EUA) e na esfera política, pois atinxe primeiro os últimos anos do ex presidente Felipe Calderón (2006-2012) e despois o mandato completo do controvertido Enrique Peña Nieto (2012-2018).

15/07/2019
15/07/2019
Praza

Segundo un informe do Programa de Nacións Unidas para o Desenvolvemento (PNUD), un total de 1.300 millóns de persoas son "pobres multidimensionais". Así estamos.

25/09/2018
25/09/2018
IGADI

Se no último artigo relativo a México falamos sobre a gran xanela de oportunidade que se lle abriu á esquerda mexicana coa súa vitoria nas últimas eleccións federais, neste compre recuperaras dúas grandes promesas coas que o próximo presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) chegou á presidencia e que deberán facer fronte para non decepcionar ás decenas de millóns de persoas que depositaron nel a súa confianza. Por unha parte, loitar contra a corrupción e a impunidade rampante entre a clase política e a oligarquía mexicana, e por outra –a que nos concirne neste artigo-, reverter os grandes niveis de pobreza e desigualdade do país.

20/03/2017
17/03/2017
Rebelión

China salientou como gran obxectivo da axenda política para 2020 a erradicación da pobreza no país. A súa soa inclusión entre as prioridades é de seu un elemento a destacar e celebrar. En 1949, cando triunfou a Revolución, o seu PIB equivalía ao de 1890. Uns 500 millóns de persoas conformaban unha sociedade inmensamente rural, analfabeta e pobre, co país esnaquizado por unha secuela de guerras, tanto civís como de agresión. A traxectoria desde entón a hoxe non foi nin moito menos rectilínea; no entanto, especialmente na fase iniciada a partir de 1978, neste ámbito concreto, o balance é realmente portentoso. 

01/02/2017
01/02/2017
IGADI

(Unha análise de Alexandre Rey Parrado, estudante en prácticas da USC)

A situación migratoria do Centro Sur centroamericano caracterízase pola converxencia de diversas dinámicas que configuran unha realidade ben diferente a dos seus veciños do Triángulo do Norte Centroamericano (TNC). Distanciados da endémica deriva de violencia e inseguridade que asola o triángulo, conforman unhas pautas migratorias propias e dispares. Costa Rica e Panamá encárnanse como países receptores ou de tránsito de inmigrantes, ofrecendo unhas tendencias relativamente baixas en materia de emigración. Se ben é certo que Nicaragua si localiza sangrías migratorias de importante calado, nin as súas motivacións nin os seus fluxos seguen as pautas establecidas polos seus análogos do norte.

20/10/2015
20/10/2015
The Huffington Post

Que China ha protagonizado considerables progresos en el alivio de la pobreza, nadie lo pone en duda. Se diría incluso que ha sido el experimento más elocuente de erradicación de la miseria en el mundo. Entre 1981, año de inicio de las actuales reformas, y 2004, el número de pobres en el país se vio reducido en unos 600 millones de personas, cifra que equivale en torno al 70 por ciento del total de individuos que salieron de esta situación en todo el mundo. A finales de 2012, la población pobre en las zonas rurales se había reducido a 98,99 millones, más de 23 millones menos que el año anterior. Hoy se habla de 70 millones de pobres que deberían superar el umbral de la pobreza en 2020. Los ingresos anuales de 2.300 yuanes (376 dólares) establecen el diferencial interno en este aspecto.

08/01/2015
08/01/2015
IGADI

Un estudo de Sara Collazo Santaclara (USC)

El presente artículo trata de sintetizar las claves para el análisis de la situación de los Pueblos Indígenas en América Latina, en concreto, aquellas cuestiones en relación a sus derechos individuales y colectivos, un debate que cada día ocupa más espacio en la agenda de los Derechos Humanos.

Comenzando por la redefinición del concepto de ‘indígena’, el texto presenta la necesidad que existe hoy en día de que se desarrolle un proceso de empoderamiento de estas comunidades a través de la exposición de sus demandas y la mejora de la legislación internacional que les ampara. En este estudio, se desarrollan también las amenazas más destacadas a las que se enfrentan los indígenas latinoamericanos en su lucha por el reconocimiento de sus derechos.

29/10/2014
29/10/2014
IGADI

Unha análise de Sara Collazo Santaclara (USC)

México concentra case 17 millóns de persoas indíxenas que representan o 15,1% da poboación do país e ‘posúen’ unha quinta parte do territorio nacional. Caracterízase pola pluralidade de identidades e por ser un dos Estados con maior diversidade e riqueza lingüística do mundo. Sen embargo, é un dos sete países coas cifras máis elevadas de desigualdade de América Latina, que xustamente se concentra nestes pobos e nas comunidades campesiñas e rurais. O dato alarmante é a porcentaxe da poboación indíxena que vive en condicións de pobreza extrema, un 38%, unha cifra catro veces maior ca da poboación non indíxena, a cal rolda o 9%.

25/08/2014
25/08/2014

El pasado mes de diciembre de 2013 se celebró en Bali la novena conferencia ministerial de la Organización Mundial del Comercio (en adelante, OMC). Las negociaciones del denominado “Paquete de Bali” estaban ya cerradas, con lo que la reunión de este mes de agosto, que ha culminado sin firma de acuerdo, debía ser un simple proceso protocolario para su aprobación. Sin embargo, India ha solicitado reabrir la negociación por estar en desacuerdo en un aspecto que para ellos es crucial: la seguridad alimentaria.

16/07/2014
16/07/2014
IGADI

Análisis de Sàlvia López Matas

 “Erradicar la pobreza extrema y el hambre” es el primero de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. A un año vista de la fecha para la revisión de examen, Naciones Unidas ha publicado recientemente un informe mostrando los logros y retos pendientes hasta el momento. En 2010, un tercio de los 1.200 millones de personas del mundo en condiciones de pobreza extrema vivía en India, ocupando la primera posición en el desafortunado ranking[1]. Por eso, pensar en India sigue sugiriendo una imagen de pobreza. A pesar de la prosperidad económica de los últimos años, también reflejada en los indicadores de pobreza, la penuria es persistente aunque se adapta a los cambios, adoptando nuevas formas. Algunos consideran que las mejoras experimentadas en reducción de la pobreza han evolucionado lentamente teniendo en cuenta las elevadas tasas de crecimiento económicas que ha mantenido India durante las últimas dos décadas (Drèze y Sen, 2013).

18/06/2014
18/06/2014
ECO

A obra, de recente publicación, de Thomas Piketty, Le Capital aux XXI siècle –Paris, Seuil 2013, ofrece datos e reflexións de grande interese para abordar a problemática da explosiva desigualdade do planeta. En comparación con 50 anos atrás, as desigualdades internas dos países “aumentaron hoxe nun número alarmante de países, tanto ricos como pobres”, sentencia o economista Mukhisa Kituyi, secretario xeral da UNCTAD, entidade do sistema ONU que cumpre agora cincuenta anos. En termos xerais, é o resultado inevitable de prácticas económicas orientadas á acumulación excesiva de riqueza non só inxustas senón tamén fonte de crises e insostibilidade. En India, por exemplo, os billonarios se multiplicaron por dez na última década. Segundo Oxfam, en 2003 posuían o 1,8 por cento da riqueza nacional e en 2008 xa ascendía a un 26 por cento. En cambio, a superación da pobreza extrema nese país evoluciona a paso de tartaruga: en 1981 había 429 millóns de indixentes que en 2010 sumaban 400 millóns de persoas, segundo o Banco Mundial.

19/11/2012
19/11/2012
IGADI

Nos últimos tempos, se hai un país africano que, sen dúbida, ven pisando forte na estrutura económica mundial (deixando de lado a África do Sur que sempre gozou dun grande desenvolvemento e progreso) e que cada vez está a medrar máis, esa é a República de Angola, quen actualmente ostenta o mérito de se-lo 2º maior produtor de petróleo de África (só superado pola Nixeria), sector que atinxe máis de dous terzos do PIB do territorio e un estreito amigo da puxante República Popular China (hospitais, escolas, vivendas…, a China agora mesmo está a enviar un amplo continxente de traballadores para que lle dean pulo ás infraestruturas do país). (1)

Tempo exterior: Revista de análise e estudos internacionais