Distribuir contido

Posguerra Fría

Distribuir

Distribuir contido

Boa parte do traballo do IGADI plásmase en numerosos artigos e colaboracións en prensa e revistas especializadas.

Para unha mellor clasificación e localización dos actuais 2598 artigos que integran a sección de Análise e Opinión, temos dividido estes nos seguintes apartados temático/xeográficos:

04/04/2017
04/04/2017
Tempos

A mundialización asenta as bases dunha nova arquitectura global

Trala fin da orde bipolar, consumada coa disolución da Unión Soviética e a virada liberal nos países do socialismo real, numerosas esperanzas converxían a prol de maiores cotas de benestar, democracia, seguridade e xustiza. Pese a que da guerra fría aínda perduran algúns flocos menores pero non por iso menos estridentes (en Asia oriental, fundamentalmente no escenario coreano e noutros contenciosos hoxe de baixa intensidade pero que poderían recruar curiosamente en dúas illas, Taiwan e Cuba), o certo é que a inflexión histórica dos anos noventa abriu un tempo de transición que perdura ata hoxe acentuándose tendencias que apuntan á consolidación dunha orde mundial caracterizada tanto polo regreso das vellas potencias como polo reequilibrio global.

06/10/2016
06/10/2016
IGADI

O derradeiro cuarto de século iniciado en 1991, determinado pola desintegración da URSS, o final da “guerra fría” e incluso a primeira Guerra do Golfo Pérsico que determinou a concreción da polémica “nova orde mundial” por parte de Washington, abriu ás portas a un amplo debate sobre as novas tendencias que se albiscaban nas relacións internacionais, particularmente a través de diversos autores que explicaron (e nalgúns casos contribuíron a definir) os trazos dun novo sistema internacional, comunmente denominado de “posguerra fría”. Coincidindo co 25º aniversario do IGADI, ofrécese a continuación unha breve sinopse orientada a reflexionar sobre o impacto e a vixencia das diversas teses, lecturas e interpretacións que exerceron unha gran influencia no debate dos grandes temas e das grandes problemáticas da nosa época. 

08/10/2015
09/10/2015
Revista ZETA (Venezuela)

La definitiva internacionalización de la guerra en Siria tras la reciente intervención militar rusa, confirmada tras la reciente reunión entre Vladimir Putin y Barack Obama en el marco de la Asamblea General de la ONU, junto con la firma del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) en Washington, son factores que certifican las claves del juego geopolítico que a nivel global están delimitando un sistema tri-multipolar que entierre definitivamente el breve interregno de la “posguerra fría” iniciada en 1991 con la desintegración de la ex URSS. En este sentido, el audaz retorno ruso a la escena global contemporiza las potencialidades del equilibrio estratégico establecido en los últimos años entre Washington y Beijing, toda vez el tablero del poder geopolítico está definitivamente trasladándose de la cuenca atlántica hacia Asia-Pacífico.

Tempo exterior: Revista de análise e estudos internacionais