Distribuir contido

sistema internacional

Distribuir

Distribuir contido

Boa parte do traballo do IGADI plásmase en numerosos artigos e colaboracións en prensa e revistas especializadas.

Para unha mellor clasificación e localización dos actuais 2626 artigos que integran a sección de Análise e Opinión, temos dividido estes nos seguintes apartados temático/xeográficos:

30/03/2016
30/03/2016
Gaceta Sindical (CCOO) 60

China está de volta no escenario internacional e non só como produtora de mercadorías que fai chegar a todos os recunchos do planeta senón co abandeiramento dun discurso e unha estratexia singular e diferenciada. A emerxencia de China como novo actor global suscita importantes disxuntivas e a resolución dos retos que suscita definirá o ton principal das relacións internacionais no século XXI. A xestión das tensións na súa veciñanza inmediata e a consolidación dos acrónimos de diverso signo aos que deu vida nos últimos anos e nos que se adiviña a súa presenza dinamizadora indicarán a transcendencia efectiva da súa emerxencia.

02/12/2014
03/12/2014
OPCh

La Conferencia Central sobre Trabajo Relacionado con los Asuntos Exteriores, celebrada en Beijing los días 28 y 29 de noviembre, ha resaltado la importancia de la actual fase histórica para desarrollar una acción exterior que contribuya de forma decidida al “rejuvenecimiento nacional” del país, primando la satisfacción de los intereses propios, en especial atendiendo a la tríada integrada por la soberanía, la seguridad y el desarrollo, sin menoscabo de insistir en su vocación pacífica. China, se reitera, atraviesa un “período de oportunidad estratégica” y debe hacer cuanto esté a su alcance para lograr hacer realidad “el sueño chino”.

18/12/2013
31/12/2013
El Progreso

Prognósticos para 2014

A afirmación das principais tendencias e exploracións na evolución das relacións internacionais en 2013 ofrece un primeiro balance xeopolítico que debe acentuarse  ao longo de 2014. Será este un ano de grandes definicións. Nese sentido, a maior expectativa cabe referila a Rusia, quen deberá acreditar a non transitoriedade dos “méritos” evidenciados na xestión de diversas crises recentes (Siria, Irán, Snowden) para determinar se, como afirma Putin, ten non só vocación senón tamén condicións para se afirmar como o terceiro gran piar da orde mundial que debe seguir á fin da posguerrafría. Os dous grandes escenarios principais dese hipotético rexurdir ruso apuntan a Asia central e a Europa non comunitaria, moi especialmente Ucraína, partida en dous nas súas preferencias xeopolíticas, e onde deberá competir en influencia cos países occidentais pero tamén con China, moi presente en Asia Central e cun desembarco significativo no conxunto dos PECO (Países de Europa Central e Oriental). Outra medida do seu novo estatus tralas dúas décadas de prostración a seguir da liquidación da URSS, virá determinada pola capacidade para xestionar os novos espazos de oportunidade que vai deixando unha diplomacia estadounidense que vira a marchas forzadas cara Asia, moi especialmente en Oriente Medio.

12/10/2013
12/10/2013
IGADI

Durante siglos el sistema internacional se ha regido por principios que remontan su origen al Tratado de Westfalia.  Celebrado en 1648, al concluir la Guerra de los Treinta Años, el mismo sentó las bases del Estado moderno a partir de dos nociones básicas: la exclusividad de un territorio y la exclusión de actores externos en el manejo de los asuntos internos. Las dos nociones anteriores conllevaron de manera natural a una tercera: la igualdad jurídica entre los estados.

Tempo exterior: Revista de análise e estudos internacionais