Idees i Ideals per ser Nosaltres mateixos al Món

Distribuir

Distribuir contido
Etiquetas

IGADI
Centro Cívico Sur
Rúa Luís Braille, 40

36003 Pontevedra
Galicia – España
Tel. (+34) 986 84 34 36
www.igadi.org
info@igadi.org

L'Instituto Galego de Análise i Documentación Internacional (IGADI) és un think tank independent que neix el 1991 amb un doble propòsit: reflexionar sobre els problemes i tendències de la societat internacional contemporània i impulsar una major inserció de Galícia al món a tots els nivells.

 


Visió

Ideas e ideales para ser nosotros en el Mundo

Continuador de la tradició universalista i profundament humanista del galleguisme històric, l'IGADI promou un sistema internacional basat en la democràcia, la distribució equitativa dels recursos planetaris entre persones i pobles, en la seva utilització responsable i sostenible, en el respecte als Drets Humans, en el compromís amb la defensa de la diversitat i la recerca de fórmules de coexistència que assegurin el diàleg integrador de totes les identitats.

Missió

L'IGADI és un col·lectiu que exerceix la seva labor amb una clara vocació de servei públic, en condicions de plena autonomia, indispensable per fomentar una activitat plural i transpartidària, apostant per establir-se com un espai de trobada en el qual totes les sensibilitats i disciplines puguin desenvolupar-se de forma lleial i eficient. Les institucions i la societat en general tenen en l'IGADI un instrument col·laborador de les seves estratègies d'acció exterior.

Els nostres objectius

  • Afirmar-se com una entitat influent en la definició i dinamització de l'acció exterior dels diferents actors institucionals a tots els nivells amb interlocució directa amb tots ells i amb capacitat per crear opinió, tant directament com a través dels mitjans de comunicació.
  • Erigir-se com un referent independent per les persones, institucions i empreses interessades en la internacionalització de Galícia i en un centre especialitzat en relacions internacionals amb acceptada vocació per estendre ponts entre diferents tendències polítiques i socioculturals.
  • Consolidar-se com una entitat d'excel·lència connectada amb els grans debats internacionals, capaç de generar reflexió crítica i coneixement reconeguts localment i global.
  • Plasmar una aliança que fomenti un procés plural i convergent d'internacionalització amb identitat sobre la base de la consideració de Galícia com una autonomia al món.

Els nostres instruments

  • La formulació d'iniciatives i anàlisis, generant informació de qualitat que permeti la comprensió de les tendències globals i ens situï a l'avantguarda de la reflexió i l’estudi dels problemes internacionals.
  • L'estímul a la investigació en àmbits d'interès estratègic tant per a Galícia com internacionalment, afavorint la interdisciplinarietat i una visió prospectiva que faciliti la identificació de noves tendències i la definició de les polítiques públiques.
  • La consolidació d'un espai de debat de totes les persones i institucions interessades en les qüestions internacionals amb voluntat de generar aliances amb un esperit de col·laboració i transformador.
  • La implicació directa en la dinamització de propostes concretes que afavoreixin un major compromís exterior de les administracions, els agents econòmics i altres actors de la societat civil.

Àmbits d'activitat

La nostra activitat es desenvolupa en 4 àmbits preferents

Documentació

El Centre d'Informació i Documentació Internacional Contemporània (CIDIC), únic en el seu gènere a Galícia, compta amb una hemeroteca especialitzada i rep més d'un centenar de publicacions relatives a assumptes internacionals. Trimestralment, edita un Butlletí de Sumaris.

Anàlisi i Investigació

Els programes d'investigació (Paradiplomàcia; Seguretat, Conflictes i Pacificació; i Cooperació Internacional al Desenvolupament) permeten aprofundir en la dimensió analítica i regularitzar la col·laboració dels investigadors associats al centre, radicats en diferents països. A Paradiplomàcia analitzem el quadre teòric sobre el qual se sustenta la paradiplomàcia mundial, definint els eixos específics prioritaris de la paradiplomàcia gallega. A Seguretat, Conflictes i Pacificació, analitzem tant les tendències globals com alguns estudis de cas, procurant transcendir la conjuntura. A Cooperació Internacional al Desenvolupament analitzem el model gallec, suggerint vies i fórmules per al seu enriquiment permanent.

Les anàlisis subministrades per l'IGADI aspiren a exercir un paper útil en la presa de decisions i significar un nivell d'especialització internacionalment reconegut als camps preferents d'investigació. A aquest efecte, presta especial atenció a la interacció amb el món acadèmic i universitari.

Difusió

Es plasma en l'elaboració i publicació de nombroses tribunes i espais d'opinió sobre problemes, conflictes i tendències internacionals en nombrosos mitjans de comunicació (de premsa, ràdio i televisió) així com revistes especialitzades, tant de Galícia com de fora.

A més de la col·lecció Texturas Internacionais, en el camp de les publicacions destaca la revista semestral d'estudis internacionals, Tempo exterior, creada el 1997 i refundada l'any 2000. Tempo exterior, que compta amb un ampli Consell Acadèmic, és un lloc de trobada per la reflexió i el debat, amb l'objectiu d'anar perfilant les bases comunes d'actuació de la societat gallega al món. Publica també l'Igadi Annual Report i el We in the World, informe sobre l'acció exterior de Galícia. Al 2011 va iniciar la publicació de l'Informe Mundial sobre Estados de Hecho.

La xarxa ORBALIA, de periodistes interessats en la informació internacional (en col·laboració amb el Col·legi Professional de Periodistes de Galícia), organitzada i dinamitzada per l'IGADI, té per objecte donar major visibilitat als mitjans de comunicació a la informació i l'anàlisi internacional i centrar-la en els interessos exteriors gallecs.

L'IGADI forma i proporciona experts en assumptes internacionals.

Gestió

L'IGADI va promoure el 1997 la creació del Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade (www.fondogalego.org) i actualment exerceix la Secretaria Tècnica d'aquesta associació de municipis i diputacions. El Fons Galego agrupa a més d'un centenar d'entitats locals que posen en comú les seves accions de cooperació al desenvolupament.

L'Observatorio de la Política China (OPCh) (www.politica-china.org), és un projecte promogut per l'IGADI que compta amb el suport de Casa Àsia. El seu objectiu consisteix en efectuar un seguiment permanent de l'evolució política al món xinès prestant atenció al seu sistema polític i legal, la política exterior, Taiwan, les nacionalitats minoritàries, els drets humans, o la seguretat i defensa. L'IGADI també va promoure i gestiona la Red Iberoamericana de Sinología en la qual participen més de vint especialistes d'una dotzena de països. L'OPCh publica l'Informe Anual de la Política China i la revista digital trimestral Jiexi Zhongguo. També organitza el Simposio Electrónico Internacional sobre Política China.

L'Observatorio Galego da Lusofonía (OGALUS), posa l'accent en la llengua al promoure el seguiment analític de l'actualitat general dels països integrants de la lusitanofonia, generant propostes de sensibilització i dinamització de la cooperació gallego-lusitana a tots els nivells.

La creació i impuls de la Fundación Plácido Castro (2001), amb la participació dels municipis de Cambados, Corcubión i Vilagarcía de Arousa, a més de l'Associació de Traductors Gallecs, serveix per reivindicar l'obra i el pensament d'una figura singular del galleguisme històric. La Fundació organitza una Conferencia Anual i un Premio de Traducción, entre d’altres activitats.

Som un equip

L'estructura de l'IGADI es concentra en un equip bàsic permanent en el qual s'inclouen analistes, webmaster i personal d'administració, complementat amb una xarxa de col·laboradors i investigadors associats.

El Consell Rector, plural a tots els nivells, aporta un complement d'alta significació per l'avaluació, millora i actualització permanent dels seus objectius i activitats.

L'IGADI acull a estudiants en règim de pràctiques tutelades i fomenta l'intercanvi d'investigadors. ARREDALIA és la xarxa que agrupa els antics alumnes en pràctiques.

Prioritats destacades pel període 2011-2016

Aprofundir en les principals àrees geopolítiques d'estudi: Amèrica Llatina, Món Xinès, Orient Mitjà, Països de la Lusitanofonia, Europa –amb especial atenció al món cèltic i a l'Est- i l'espai de l'antiga URSS.

Integrar la formació com un àmbit d'interès específic, fomentant la participació en cursos organitzats per diferents Universitats o centres d'estudi, tant públics com privats, així com per altres entitats preocupades per l'obtenció d'una suficiència acadèmica qualificada. També mitjançant la promoció de cursos i iniciatives pròpies.

Millorar la difusió del discurs i els documents de l'IGADI procurant que arribin amb major fluïdesa a les persones i col·lectius interessats, molt especialment a l'entorn de les entitats afins a l'àmbit europeu i internacional.

Ampliar el ventall de persones i institucions implicades en les nostres activitats, molt particularment en els camps empresarial, polític i associatiu.

Consolidar l'IGADI com a referent a Galícia del debat, la reflexió plural i l'intercanvi intercultural capaç de generar idees innovadores i d'incidir de manera efectiva en el teixit social en qüestions internacionals.

Impulsar l'establiment de sinergies i la potenciació de convergències amb entitats que, dins o fora de Galícia comparteixin objectius semblants, formalitzant aliances i assegurant la integració en diferents xarxes globals.

Versión de Gemma Artigas Téllez

 

Tempo exterior: Revista de análise e estudos internacionais