Distribuir contido

Nós no Mundo

Distribuir

Distribuir contido

Boa parte do traballo do IGADI plásmase en numerosos artigos e colaboracións en prensa e revistas especializadas.

Para unha mellor clasificación e localización dos actuais 2626 artigos que integran a sección de Análise e Opinión, temos dividido estes nos seguintes apartados temático/xeográficos:

08/07/2022

25 Anos: Da creación da Secretaría Xeral á Lei de Acción Exterior

05/04/2021

Novos tempos para a acción exterior de Galicia

10/06/2020

A paradiplomacia galega na nova normalidade

01/04/2019

A lusofonía en Galicia, entre a Lei Paz Andrade e a EGAEX

27/06/2018

Nós no Mundo (We in the World) é un informe reflexivo de periodicidade anual arredor da acción exterior galega, que presta especial atención ao acontecido no exercicio precedente mais tamén, á vista das inmensas dificultades existentes para establecer fronteiras cronolóxicas a certos niveis, afondar nas proxeccións temáticas máis sobresalientes respecto ao seguinte e vindeiros anos. O Nós No Mundo é unha das nosas publicacións regulares de referencia dende o ano 2010.

27/06/2018

A paradiplomacia galega e a globalización do local

23/02/2017

EGAEX Horizonte Post-2020: Que rumbo?

18/02/2016

A ruta da acción exterior de G​alicia: ​do ambicioso Libro Branco a un pudoroso decreto

16/03/2015

Unha acción exterior descapitalizada

06/02/2014

No Mundo a medias

28/02/2013

Autonomías con valados nun mundo sen fronteiras

27/06/2012

Un modelo de acción exterior crible para encarar a crise

27/06/2012

¿Menos acción exterior para internacionalizarse máis?

27/06/2012

A acción exterior na axenda galega

Tempo exterior: Revista de análise e estudos internacionais