Observatorio da Política Chinesa

Distribuir

Distribuir contido
Etiquetas

http://www.politica-china.org


Observatorio da política chinesa

O OPCh é un grupo de traballo de estudo e análise, sen personalidade xurídica propia, e cunha dependencia funcional compartida entre Igadi e Casa Asia. O obxecto do Observatorio é a análise e, no seu caso, a xeración de propostas en relación ás reformas legais e o Estado de dereito, unificación, evolución política xeral, dereitos humanos e política exteiror de China.

Observatorio de la política china

El OPCh es un grupo de trabajo de estudio y análisis, sin personalidad jurídica propia, y con una dependencia funcional compartida entre Igadi y Casa Asia. El objeto del Observatorio es el análisis y, en su caso, la generación de propuestas en relación a las reformas legales y el Estado de derecho, unificación, evolución política general, derechos humanos y política exterior de China.

Observatory of Chinese politics

The Observatory of Chinese politics (OPCh) is a study and analysis group. It is not a legal person and, from a functional point of view, it depends on both the Igadi (Galician Institute of International Analysis and Documentation) and Casa Asia. The aim of the Observatory is the analysis and, where appropriate, the development of proposals concerning the legal reforms and the rule of law, unification, general political development, human rights and foreign policy of China.

 

 

Tempo exterior: Revista de análise e estudos internacionais