e-Books

Distribuir

Distribuir contido

Nesta sección, o Igadi pretende abrir unha fiestra á difusión da obra galega referente a temas internacionais co obxecto de valorizar os nosos recursos humanos e académicos nos diferentes eidos (dereito, economía internacional, relacións internacionais, historia, socioloxía, etc). Un Comité Científico decidirá sobre a inclusión das obras propostas.

 

De la intergubernamentalidad hacia la supranacionalidad
Antonio Martínez Puñal
Colección de Estudios Internacionales, Tórculo Edicións, 2005, 581 páxinas.

Tempo exterior: Revista de análise e estudos internacionais