El Sistema Institucional del Mercosur

Distribuir

Distribuir contido

De la intergubernamentalidad hacia la supranacionalidad

Antonio Martínez Puñal
Colección de Estudios Internacionales, Tórculo Edicións, 2005, 581 páxinas.

O autor aborda os aspectos socio-económicos e xurídico-institucionais que definen a evolución do MERCOSUR, para centrar a súa reflexión nos límites do desenvolvemento institucional e a influencia dos intereses nacionais no modelo a configurar. Por outra banda, afonda nos desequilibrios do sistema institucional actual, abordando tanto as institucións normativas, como as consultivas, administrativas e xurisdiccionais. No derradeiro capítulo, Martínez Puñal reflexiona sobre as diversas posibilidades e propostas de reforma institucional, así como as súas dificultades.

 

AnexoTamaño
El Sistema Institucional del Mercosur: De la intergubernamentalidad hacia la supranacionalidad2.33 MB
Tempo exterior: Revista de análise e estudos internacionais