Tempo exterior Nº 42

Distribuir

Distribuir contido

Política Exterior Feminista: perspectivas e desafíos para os seu estudo (I) - Xaneiro-Xuño/2021

 

Temp exterior nº42

 

Para solicitar información ou o envio dalgún exemplar diríxete a info@igadi.gal


Política Exterior Feminista: perspectivas e desafíos para os seu estudo (I)
 • Editorial
MONOGRAFÍA
 • Unha ollada desde os feminismos críticos ás políticas exteriores feministas 

  de Suecia, Canadá, Francia, México e España
  Lucrecia Rubio Grundell, Gabriela de Lima Grecco, Itziar Ruiz-Giménez Arrieta
 • A política exterior feminista de España: unha análise preliminar
  María Solanas
 • Política exterior feminista de Canadá: unha apreciación crítica 
  Larissa Alejandra Rosales López, Andrea Guzmán Rodríguez, Vanessa Jael Muñoz Salgado, Henriette Carmen Mbawmbaw Duran,
  Fredel Granados Chávez, Marianne H. Marchand
 • A política exterior feminista de Suecia: vangarda do cambio institucional 
  Ramón Fernando Stevens Martínez
 • A política exterior feminista de México 
  Verónica Yazmín García Morales
   

MISCELÁNEA 

 • Chile: Por que unha democracia constitucional aparentemente estable e vigorosa está en crise?
  José Ignacio Martínez Estay, Francisco Javier Medina Krause
   
 • Libros
 
 

 

Director IGADI: Daniel González Palau.

Fundador e Presidente de Honra do IGADI: Xulio Ríos.

Director Tempo Exterior: Celso Cancela Outeda (Universidade de Vigo).

Consello de Redacción: Alejo, Antonio (Grupo Armela, Universidade de Santiago de Compostela); Diéguez Cequiel, Uxío-Breogán (Cátedra de Memoria Histórica, Universidade da Coruña); Fernández, Belén (Grupo ESOMI, Universidade da Coruña); Galanes, Iolanda (Grupo BiFeGa, Universidade de Vigo);  López López, Paulo Carlos (Universidade de Santiago de Compostela); López Mira,  Alvaro Xosé (Grupo Observatorio da Gobernanza, Universidade de Vigo); Sande, Diego (Grupo ICEDE, Universidade de Santiago de Compostela); Villarino, Carmen (Grupo Galabra, Universidade de Santiago de Compostela).

Secretaría Editorial: Paula Lamoso González (Grupo Observatorio da Gobernanza, Universidade de Vigo).

Consello Científico: Antunes, Ricardo (Universidade Estadual de Campinas); Bouzas, Ramón (Universidade de Santiago de Compostela), Burbano De Lara, Felipe (FLACSO Ecuador);  Caramés, Antía (Universidade da Coruña);  Concheiro, Luciano (UAM México);  Cornejo, Romer (Colegio de México); Cruz Beja Orrico Horta, Ana Paula (Universidade Aberta de Lisboa); Larson, Jared (Humboldt University); García, Rafael (Universidad Pablo de Olavide); García Segura, Caterina (Universitat Pompeu Fabra); González Laxe, Fernando (Universidade da Coruña), Ismara León De la Rosa, Raquel (Universidad de Puebla), Khader, Bichara (Lovaina University); Lhun, Zhu (Academia de Ciencias Sociais da China, Sección Iberoamérica); Lobo-Fernandes, Luís Filipe (Universidade do Minho); Lois, Rubén (Universidade de Santiago de Compostela); Mathews, Robert (New York University); Oviedo, Eduardo Daniel (Universidad Nacional de Rosario-Argentina); Pereira Muro, Carmen (Texas Tech University); Peruzzotti, Enrique (Universidad Torcuato di Tella); Rivera Ortiz, Ángel Israel (Universidad de Puerto Rico); Ruíz Seisdedos, Susana (Universidad de Jaén); Stavridis, Stelios (Universidad de Zaragoza); Tavares da Silva, Jorge (Universidade de Aveiro); Teijo, Carlos (Universidade de Santiago de Compostela). 

Coordinación científica do número: Antonio Alejo e Paula Lamoso González.

Revisión Linguística: Abraham Díaz López, Adrián Levices, Ainoa Antelo, Beatriz Fariñas, Bruno Pita, Candela Gómez, Carolina Díaz, Cristina Marey, Emilio Pérez, José-Luis Morais, Iria Taibo, Vanessa Conde.

Ilustración de portada: Extracto dunha fotografía de Xela Arias, por Xulio Gil (obtida de lingua.gal). 

Maquetación e programación edición electrónica: BREO.gal 

Edición electrónica: http://www.igadi.gal/te 

Impresión: Arnoia. 

Depósito Legal: VG654-1997

ISSN: 1579-6582 

ISBN: 9781579658243

Edita: IGADI (Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional) Centro Cívico Sur, Rúa Luís Braille, 40, 36003 Pontevedra Tel. +34 600309066. 

Correo electrónico: info@igadi.gal

Tempo Exterior é unha publicación semestral elaborada polo IGADI que analiza conflitos e problemas internacionais de certa actualidade. Refundada en 2000, Tempo Exterior abarca todas as tendencias ou correntes do pensamento e conta coa colaboración de especialistas de recoñecido prestixio de destacadas institucións de Galicia e do exterior. Está incluida no LATINDEX, folio 18629, no ISOC-Ciencias Sociales y Humanidades, no índice de Difusión e Calidade Editorial (DICE) de Revistas Españolas de Humanidades e Ciencias Sociais e Xurídicas, e en DIALNET.

Esta revista disponibiliza o acceso libre inmediato ao seu contido baixo os principios de apoiar o maior intercambio libre e independente de coñecemento global e visibilizar a Galicia e os estudos internacionais galegos na sociedade internacional.

 

 

AnexoTamaño
Unha ollada desde os feminismos críticos ás políticas exteriores feministas de Suecia, Canadá, Francia, México e España604.47 KB
(orx.) Una mirada desde los feminismo críticos a las políticas exteriores feministas de Suecia, Canadá, Francia, México y España435.71 KB
A política exterior feminista de España: unha análise preliminar602.72 KB
(orx.) La Política Exterior Feminista de España: un análisis preliminar418.9 KB
Política exterior feminista de Canadá: unha apreciación crítica 674.17 KB
(orx.) Política Exterior Feminista de Canadá: una Apreciación Crítica717.38 KB
A política exterior feminista de Suecia: vangarda do cambio institucional 607.28 KB
(orx.) La política exterior feminista de Suecia: vanguardia del cambio institucional401.46 KB
A política exterior feminista de México 641.25 KB
(orx.) Política Exterior Feminista de México 442.86 KB
Chile: Por que unha democracia constitucional aparentemente estable e vigorosa está en crise?628.94 KB
(orx.) Chile: ¿Por qué una democracia constitucional aparentemente estable y pujante está en crisis?413.8 KB
Libros261.93 KB
Tempo exterior: Revista de análise e estudos internacionais