Tempo exterior Nº 43

Distribuir

Distribuir contido

Política Exterior Feminista: perspectivas e desafíos para os seu estudo (II) 
Xullo-Decembro/2021

 

Temp exterior nº43

 

Para solicitar información ou o envio dalgún exemplar diríxete a info@igadi.gal


Política Exterior Feminista: perspectivas e desafíos para os seu estudo (II)
 • Editorial
MONOGRAFÍA
 • Desmitificando as políticas exteriores feministas do mundo: o camiño axeitado cara a unha política exterior Arxentina cunha perspectiva de xénero e unha axenda feministas
  Mariel R. Lucero
 • A muller no conflito do Sáhara Occidental
  Yolanda Blanco Souto
 • Diplomacia e xustiza de xénero 
  Antonio Alejo
 • Uma abordagem Feminista da inclusão fragmentada do género em matéria de segurança da União Europeia 
  María Francisca Gonçalves

MISCELÁNEA

 • As novas familias tras a separación ou divorcio: unha mirada desde o feminismo

  Mónica López Viso
 • COVID-19 e traballadores transfronterizos. Eurocidadáns prexudicados no río Miño e acción local
  Xavier Martínez Cobas
  Anxela Fernández Callís
 • Chaves xeopolíticas trala ruptura Alxeria-Marrocos
  David Alvarado

NOTAS DE INVESTIGACIÓN

 • Crise en Europa. Unha análise dos casos de Crimea e Donbas 
  Daniel Prieto de Andrés
 • Libros
 
 

 

Director IGADI: Daniel González Palau.

Fundador e Presidente de Honra do IGADI: Xulio Ríos.

Director Tempo Exterior: Celso Cancela Outeda (Universidade de Vigo).

Consello de Redacción: Alejo, Antonio (Grupo Armela, Universidade de Santiago de Compostela); Diéguez Cequiel, Uxío-Breogán (Cátedra de Memoria Histórica, Universidade da Coruña); Fernández, Belén (Grupo ESOMI, Universidade da Coruña); Galanes, Iolanda (Grupo BiFeGa, Universidade de Vigo); López López, Paulo Carlos (Universidade de Santiago de Compostela); López Mira, Alvaro Xosé (Grupo Observatorio da Gobernanza, Universidade de Vigo); Sande, Diego (Grupo ICEDE, Universidade de Santiago de Compostela); Villarino, Carmen (Grupo Galabra, Universidade de Santiago de Compostela).

Secretaría Editorial: Paula Lamoso González (Grupo Observatorio da Gobernanza, Univ. de Vigo). 

Consello Científico: Antunes, Ricardo (Universidade Estadual de Campinas); Bouzas, Ramón (Universidade de Santiago de Compostela), Burbano De Lara, Felipe (FLACSO Ecuador); Caramés, Antía (Universidade da Coruña); Concheiro, Luciano (UAM México); Cornejo, Romer (Colegio de México); Cruz Beja Orrico Horta, Ana Paula (Universidade Aberta de Lisboa); Larson, Jared (Humboldt University); García, Rafael (Universidad Pablo de Olavide); García Segura, Caterina (Universitat Pompeu Fabra); González Laxe, Fernando (Universidade da Coruña), Ismara León De la Rosa, Raquel (Universidad de Puebla), Khader, Bichara (Lovaina University); Lhun, Zhu (Academia de Ciencias Sociais da China, Sección Iberoamérica); Lobo-Fernandes, Luís Filipe (Universidade do Minho); Lois, Rubén (Universidade de Santiago de Compostela); Mathews, Robert (New York University); Oviedo, Eduardo Daniel (Universidad Nacional de Rosario-Argentina); Pereira Muro, Carmen (Texas Tech University); Peruzzotti, Enrique (Universidad Torcuato di Tella); Rivera Ortiz, Ángel Israel (Universidad de Puerto Rico); Ruíz Seisdedos, Susana (Universidad de Jaén); Stavridis, Stelios (Universidad de Zaragoza); Tavares da Silva, Jorge (Universidade de Aveiro); Teijo, Carlos (Universidade de Santiago de Compostela).

Revisión Linguística: Abraham Díaz López, Adrián Levices, Ainoa Antelo, Beatriz Fariñas, Bruno Pita, Candela Gómez, Carolina Díaz, Cristina Marey, Emilio Pérez, José-Luis Morais, Iria Taibo, Vanessa Conde.

Coordinación científica do número: Paula Lamoso González e Antonio Alejo.

Ilustración de portada: Extracto do monumento a Rosalia de Castro no Porto, do escultor Barata Feyo (Wikipedia, Manuel V. Botelho).

Maquetación e programación edición electrónica: BREO.gal

Edición electrónica: http://www.igadi.gal/te

Impresión: Arnoia.

Depósito Legal: VG654-1997

ISSN: 1579-6582

ISBN: 9781579658243

Edita: IGADI (Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional) Centro Cívico Sur, Rúa Luís Braille, 40, 36003 Pontevedra Tel. +34 600309066. 

Correo electrónico: info@igadi.gal

Tempo Exterior é unha publicación semestral elaborada polo IGADI que analiza conflitos e problemas internacionais de certa actualidade. Refundada en 2000, Tempo Exterior abarca todas as tendencias ou correntes do pensamento e conta coa colaboración de especialistas de recoñecido prestixio de destacadas institucións de Galicia e do exterior. Está incluida no LATINDEX, folio 18629, no ISOC-Ciencias Sociales y Humanidades, no índice de Difusión e Calidade Editorial (DICE) de Revistas Españolas de Humanidades e Ciencias Sociais e Xurídicas, e en DIALNET.

Esta revista disponibiliza o acceso libre inmediato ao seu contido baixo os principios de apoiar o maior intercambio libre e independente de coñecemento global e visibilizar a Galicia e os estudos internacionais galegos na sociedade internacional.

 

 

AnexoTamaño
TEMPO EXTERIOR Nº 43 (Completo)2.86 MB
Desmitificando as políticas exteriores feministas do mundo: o camiño axeitado cara a unha política exterior Arxentina cunha perspectiva de xénero e unha axenda feministas / Mariel R. Lucero619.66 KB
[Orixinal] Desmitificando las políticas exteriores feministas en el globo: el camino apto hacia una política exterior argentina con perspectiva de género y agenda feminista / Mariel R. Lucero624.32 KB
A muller no conflito do Sáhara Occidental / Yolanda Blanco Souto557.06 KB
[Orixinal] La mujer en el conflicto del Sahara Occidental / Yolanda Blanco Souto570.78 KB
Diplomacia e xustiza de xénero / Antonio Alejo559.6 KB
[Orixinal] Diplomacia y Justicia de Género / Antonio Alejo503.45 KB
Uma abordagem Feminista da inclusão fragmentada do género em matéria de segurança da União Europeia / María Francisca Gonçalves627.85 KB
As novas familias tras a separación ou divorcio: unha mirada desde o feminismo / Mónica López Viso525.6 KB
COVID-19 e traballadores transfronterizos. Eurocidadáns prexudicados no río Miño e acción local / Xavier Martínez Cobas, Anxela Fernández Callís803.79 KB
Chaves xeopolíticas trala ruptura Alxeria-Marrocos / David Alvarado555.14 KB
Crise en Europa. Unha análise dos casos de Crimea e Donbas / Daniel Prieto de Andrés571.29 KB
Libros475.48 KB
Tempo exterior: Revista de análise e estudos internacionais