Tempo exterior Nº 44

Distribuir

Distribuir contido

Representación dos gobernos territorias na UE. Experiencias e prácticas​

Xaneiro-Xuño/2022

 

 

Temp exterior nº44

 

Para solicitar información ou o envio dalgún exemplar diríxete a info@igadi.gal

 

Representación dos gobernos territorias na UE. Experiencias e prácticas​​ 
Xaneiro-Xuño/2022

 • Editorial
 • MONOGRAFÍA
 • Presentación: Vinte anos de representación dos gobernos territoriais na UE
  Serafín Pazos Vidal
 • O papel do Comité Europeo das Rexións na actual reforma da Política Europea de Cohesión
  Thomas Wobben
 • 25 anos da creación da Delegación de Euskadi na Unión Europea
  Marta Marín
 • De camiño á gobernanza multinivel. Como o Rexistro de Transparencia da UE contribuíu a reforzar o papel dos axentes subnacionais no proceso lexislativo da UE
  Michael Schmitz
 • Cooperación interadministrativa en asuntos da UE nos Países Baixos: un código formal como base para un diálogo e unha consulta estruturados amplos
  Bas van den Barg
 • Representación de intereses do goberno local austríaco a nivel da UE
  Simona Wolesa
 • ¿Novos comezos ou máis do mesmo? A nova Lei de Acción Exterior de Galicia e a Estratexia de Acción Exterior de España 2021-2024
  Serafín Pazos-Vidal 
 • MISCELÁNEA
 • Bayern no mundo: unha análise nas relacións exteriores do Estado Libre de Baviera
  Christoph R. Schreinmoser
 • Cuestións xeopolíticas despois da retirada de Estados Unidos de Afganistán
  Bichara Khader
 • Cultura política e opinión pública do nivel subnacional ao nacional: Claves comparativas a partir do caso uruguaio
  Gerardo Caetano Hargain e Ernesto Nieto de Francesco
 • NOTAS DE INVESTIGACIÓN
 • A ampliación da Unión Europea cara aos Balcáns Occidentais: o caso albanés
  Gonzalo Otero Rosales
 • Libros
 

 

Director IGADI: Daniel González Palau.

Fundador e Presidente de Honra do IGADI: Xulio Ríos.

Director Tempo Exterior: Celso Cancela Outeda (Universidade de Vigo).

Consello de Redacción: Alejo, Antonio (Grupo Armela, Universidade de Santiago de Compostela); Diéguez Cequiel, Uxío-Breogán (Cátedra de Memoria Histórica, Universidade da Coruña); Fernández, Belén (Grupo ESOMI, Universidade da Coruña); Galanes, Iolanda (Grupo BiFeGa, Universidade de Vigo); López López, Paulo Carlos (Universidade de Santiago de Compostela); López Mira,  Alvaro Xosé (Grupo Observatorio da Gobernanza, Universidade de Vigo); Sande, Diego (Grupo ICEDE, Universidade de Santiago de Compostela); Villarino, Carmen (Grupo Galabra, Universidade de Santiago de Compostela).

Secretaría Editorial: Bruno González Cacheda (Universidade de Vigo).

Consello Científico: Antunes, Ricardo (Universidade Estadual de Campinas); Bouzas, Ramón (Universidade de Santiago de Compostela), Burbano De Lara, Felipe (FLACSO Ecuador);  Caramés, Antía (Universidade da Coruña);  Concheiro, Luciano (UAM México);  Cornejo, Romer (Colegio de México); Cruz Beja Orrico Horta, Ana Paula (Universidade Aberta de Lisboa); Larson, Jared (Humboldt University); García, Rafael (Universidad Pablo de Olavide); García Segura, Caterina (Universitat Pompeu Fabra); González Laxe, Fernando (Universidade da Coruña), Ismara León De la Rosa, Raquel (Universidad de Puebla), Khader, Bichara (Lovaina University); Lhun, Zhu (Academia de Ciencias Sociais da China, Sección Iberoamérica); Lobo-Fernandes, Luís Filipe (Universidade do Minho); Lois, Rubén (Universidade de Santiago de Compostela); Mathews, Robert (New York University); Oviedo, Eduardo Daniel (Universidad Nacional de Rosario-Argentina); Pereira Muro, Carmen (Texas Tech University); Peruzzotti, Enrique (Universidad Torcuato di Tella); Rivera Ortiz, Ángel Israel (Universidad de Puerto Rico); Ruíz Seisdedos, Susana (Universidad de Jaén); Stavridis, Stelios (Universidad de Zaragoza); Tavares da Silva, Jorge (Universidade de Aveiro); Teijo, Carlos (Universidade de Santiago de Compostela). 

Revisión Linguística: Abraham Díaz López, Adrián Levices, Ainoa Antelo, Beatriz Fariñas, Bruno Pita, Candela Gómez, Carolina Díaz, Cristina Marey, Emilio Pérez, José-Luis Morais, Iria Taibo, Vanessa Conde.

Coordinación científica do número: Serafín Pazos Vidal.

Ilustración da portada: Escultura de Abraham, procedente do Pórtico da Gloria. 

Maquetación e programación edición electrónica: BREO.gal 

Edición electrónica: http://www.igadi.gal/te 

Impresión: Andavira . 

Depósito Legal: VG654-1997

ISSN: 1579-6582 

ISBN: 9781579658243

Edita: IGADI (Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional) Centro Cívico Sur, Rúa Luís Braille, 40, 36003 Pontevedra Tel. +34 600309066. 

Correo electrónico: info@igadi.galTempo Exterior é unha publicación semestral elaborada polo IGADI que analiza conflitos e problemas internacionais de certa actualidade. Refundada en 2000, Tempo Exterior abarca todas as tendencias ou correntes do pensamento e conta coa colaboración de especialistas de recoñecido prestixio de destacadas institucións de Galicia e do exterior. Está incluida no LATINDEX, folio 18629, no ISOC-Ciencias Sociales y Humanidades, no índice de Difusión e Calidade Editorial (DICE) de Revistas Españolas de Humanidades e Ciencias Sociais e Xurídicas, e en DIALNET.

Esta revista disponibiliza o acceso libre inmediato ao seu contido baixo os principios de apoiar o maior intercambio libre e independente de coñecemento global e visibilizar a Galicia e os estudos internacionais galegos na sociedade internacional.

 

 

AnexoTamaño
PDF do Tempo exterior Nº 44 (completo)8.22 MB
Serafín Pazos Vidal: "Presentación: Vinte anos de representación dos gobernos territoriais na UE"461.24 KB
> Serafín Pazos Vidal: "Presentation: Twenty years of representation of territorial governments in the EU"182.17 KB
Thomas Wobben: "O papel do Comité Europeo das Rexións na actual reforma da Política Europea de Cohesión"679.64 KB
> Thomas Wobben: "The role of the European Committee of the Regions in the current reform of European Cohesion Policy"1.01 MB
Marta Marín: "25 anos da creación da Delegación de Euskadi na Unión Europea"550.98 KB
> Marta Marín: "25 años de la creación de la Delegación de Euskadi para la Unión Europea"559.31 KB
Michael Schmitz: "De camiño á gobernanza multinivel. Como o Rexistro de Transparencia da UE contribuíu a reforzar o papel dos axentes subnacionais no proceso lexislativo da UE"556.47 KB
> Michael Schmitz: "En route to multilevel governance. How the EU Transparency Register contributed to a strengthened role of subnational actors in the EU lawmaking process"642.77 KB
Bas van den Barg: "Cooperación interadministrativa en asuntos da UE nos Países Baixos: un código formal como base para un diálogo e unha consulta estruturados amplos"510.85 KB
> Bas van den Barg: "1 Inter-administrative cooperation on EU affairs in The Netherlands: a formal code as basis for a broad structured dialogue and consultation"278.07 KB
Simona Wolesa: "Representación de intereses do goberno local austríaco a nivel da UE"505.01 KB
> Simona Wolesa: "Austrian Local Government Interest Representation at EU level"458.93 KB
Serafín Pazos Vidal: "Novos comezos ou máis do mesmo? A nova Lei de Acción Exterior de Galicia e a Estratexia de Acción Exterior de España 2021-2024"598.38 KB
> Serafín Pazos Vidal: "New beginnings or more of the same? The new Galician Foreign Action Law and the Spanish Foreign Action Strategy 2021-2024"357.39 KB
> Serafín Pazos Vidal: "¿Nuevos comienzos o más de lo mismo? La nueva Ley de Acción Exterior de Galicia y la Estrategia de Acción Exterior de España 2021-2024"703.08 KB
Christoph R. Schreinmoser: "Bayern no mundo: unha análise nas relacións exteriores do Estado Libre de Baviera"597.05 KB
> Christoph R. Schreinmoser: “Bayern in der Welt”: an analysis of the external relations of the Free State of Bavaria638.65 KB
Bichara Khader: "Cuestións xeopolíticas despois da retirada de Estados Unidos de Afganistán"537.58 KB
> Bichara Khader: "Les Enjeux Géopolitiques après le retrait américain d’Afghanistan"967.84 KB
Gerardo Caetano Hargain e Ernesto Nieto de Francesco: "Cultura política e opinión pública do nivel subnacional ao nacional: Claves comparativas a partir do caso uruguaio"885.88 KB
> Gerardo Caetano Hargain e Ernesto Nieto de Francesco: "Cultura política y opinión pública del nivel subnacional al nacional: claves comparativas a partir del caso uruguayo"1.04 MB
Gonzalo Otero Rosales: "A ampliación da Unión Europea cara aos Balcáns Occidentais: o caso albanés"618.85 KB
Tempo exterior: Revista de análise e estudos internacionais