Tempo exterior nº39

Tempo exterior Nº 39

Xullo - Decembro / 2019

Sumario
 • Carta aos lectores
 • From Guns to Banners: Analysis of the transition from violent to nonviolent resistance movements Luis Martínez Lorenzo
 • A autoxestión en tempos de guerra: Os consellos locais sirios Nour Al-Hussen Villa
 • Principais conflitos armados no Kurdistán turco no século XX Luis Antonio González Francisco
 • Mocidade e Relacións Internacionais: estudo de caso sobre os intereses da xente nova no ámbito da Política Exterior Antía Francisco Guerrero
 • Nicaragua, obxecto de diplomacia parlamentaria ad hoc Paula Lamoso González
 • O Tratado do Estado da Unión entre Rusia e Belarús: dúas décadas negociando unha complexa integración Miriam González
 • O goberno de Mauricio Macri en Arxentina 2015-2019: Balance dunha experiencia (inesperadamente) frustrada Diego M. Raus
 • O indixenismo en México: alteridade histórica e aproximacións antropolóxicas Isaura Cecilia García López e Ivonne Virginia Campos Rico
 • When the Radical Left met Government: The Syriza Experience Michalis Spourdalakis e Costas Eleftheriou
 • Oportunidades de expansión do Comercio Exterior de Galicia: As relacións comerciais coa Comunidade de Países de Lingua Portuguesa (CPLP) Diego Sande Veiga
 • Libros
 • Resumo-Resumen-Abstract

 • Edita: IGADI (Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional)
 • Redacción e administración: Centro Cívico Sur, Rúa Luís Braille, 40, 36003 Pontevedra
 • Tel. +34 986 843 436 / +34 604 039 754. Correo electrónico: info@igadi.gal
 • Fundador e Director: Xulio Ríos.
 • Colaborou na coordinación deste número: Miriam González.
 • Consello de Redacción: Daniel González Palau, Roberto Mansilla Blanco, Luciano Concheiro, Alvaro Xosé López Mira, Andrea Manuela García Corzo, Carmen Novas Ferradás.
 • Consello Reitor: Alejandro Molíns de la Fuente, Antonio Martínez Puñal, Emilio Manuel Martínez Rivas, Enrique Sáez Ponte, Fernando Pérez-Barreiro Nolla (1931-2010), Ignacio Ramonet, Lois Tobío Fernández (1906-2003), Luís Álvarez Pousa, Manuel Fernández Blanco, Manuel Mera Sánchez, María Xosé Agra Romero, María Xosé Porteiro García, Víctor Fernández Freixanes, Xosé Fortes Bouzán, Xosé Luis Franco Grande, Xosé Luís Rodríguez Pardo (1936-2018), Xulián Maure Rivas, Ramón Lugrís (1932-2015).
 • Consello Académico: Eduardo Daniel Oviedo (Universidad Nacional de Rosario-Argentina), Susana Ruíz Seisdedos (Universidad de Jaén), Romer Cornejo (Colegio de México), Ángel Israel Rivera Ortiz (Universidad de Puerto Rico), Luís Filipe Lobo-Fernandes (Universidade de Braga), Álvaro Xosé López Mira (Universidade de Vigo), José Manuel Pureza (Universidade de Coimbra), Zhu Lun (Academia de Ciencias Sociais de China), Caterina García (Universitat Pompeu Fabra), Francisco Veiga (Universitat Autónoma de Barcelona), Enrique Peruzzotti (Universidad Torcuato di Tella-Argentina), Bichara Khader (Université Catholique de Louvain), Rosa Riquelme Cortado (Universidad de Murcia), Ana Paula Beja Horta (Universidade Aberta de Lisboa), Ricardo Antunes (UNICAMP-Brasil), Fernando González Laxe (Universidade de A Coruña), Luciano Concheiro Bórquez (Universidad Autónoma Metropolitana-México), Felipe Burbano de Lara (FLACSO-Ecuador), José María Tortosa (Universidad de Alacante), Carmen Pereira-Muro (Miami University), José Gilberto Scandiucci Filho (Instituto Rio Branco, Brasilia), Stéphane Paquin (Université du Québec), Ismael Cejas (Universidad de Los Andes-Venezuela), Jared D. Larson (University of Delaware), Robert Matthews (New York University), Jorge Tavares da Silva (Universidade de Aveiro-Portugal), Carlos Teijo (Universidade de Santiago de Compostela), Rubén C. Lois González (Universidade de Santiago de Compostela), Raquel I. León de la Rosa (Benemérita Universidad de Puebla, México).
 • Abstract: Mara Ríos e Vera R. Carrillo.
 • Ilustración de portada: Escultura do Mestre Mateo (Santo dos Croques) na Catedral de
 • Santiago de Compostela. Fonte: amaianos, Wikipedia.
 • Revisión lingüística: Xoán A. Gonzalves Vicente
 • Maquetación e programación edición electrónica: PositiBos.gal
 • Edición electrónica: https://www.igadi.gal/te
 • Impresión: Arnoia.
 • Depósito Legal: VG654-1997
 • ISSN: 1579-6582
 • ISBN: 9781579658212
Tempo Exterior é unha publicación semestral elaborada polo IGADI que analiza conflitos e problemas internacionais de certa actualidade. Refundada en 2000, Tempo Exterior abarca todas as tendencias ou correntes do pensamento e conta coa colaboración de especialistas de recoñecido prestixio de destacadas institucións de Galicia e do exterior. Está incluida no LATINDEX, folio 18629, no ISOC-Ciencias Sociales y Humanidades, no índice de Difusión e Calidade Editorial (DICE) de Revistas Españolas de Humanidades e Ciencias Sociais e Xurídicas, e en DIALNET.