Observatório das Diásporas : Liña de investigación

Facundo Reyna Muniaín

“Hoxe en día, grazas a Internet, existen ferramentas que facilitan o contacto entre Galicia e a súa diáspora”

Facundo Reyna-Muniain (1979), estudou Letras na Universidade de Bos Aires (UBA), para posteriormente licenciarse en Filoloxía Hispánica na Universidade de Santiago de Compostela (USC) onde logo cursou o Máster en Estudos da Literatura e da Cultura. Doutorouse en Lingüística Iberorrománica pola Universidade de Bremen (Alemaña) coa tese “Lingua e identidade no contexto da diáspora, a lingua galega en Bos Aires”. As súas principais liñas de investigación son: plurilingüismo, estudos da diáspora, política lingüística familiar, sociolingüística e glotopolítica. Foi profesor visitante na Euskal Herriko Unibersitatea (EHU), Universidade de Salamanca (USAL), Europa Universität Flensburg (EUF), Universidade do Salvador (USAL) e Universidade de Bos Aires (UBA), entre outras universidades. Actualmente é investigador do Instituto da Lingua Galega e o European Centre for Minority Issues (ECMI).

Museo de la Emigracion Gallega en Argentina 02

Implicaciones económicas de la emigración gallega a Argentina

Liñas de investigación Economia Observatório das Diásporas

La emigración gallega se refiere al éxodo masivo de personas procedentes de Galicia hacia otros países, especialmente durante el Siglo XIX y principios del XX. Los grandes flujos de gallegos fueron principalmente hacia Argentina, que se trataba de un país joven con un veloz desarrollo de su economía, basada ésta en la exportación de productos agrarios y otras materias primas, por lo que necesitaba mucha mano de obra.

Assinamos acordos de colaboração com a Associação Internacional de Estudos Galegos, a Revista Murguía e a Juventude Unida dos Países da Língua Portuguesa.

Os acordos de colaboração assinados ao longo do primeiro quadrimestre deste 2023 aspiram a sistematizar as relaçoes com o IGADI e a visibilizar os interesses partilhados com as três entidades. A formalização dos acordos procuram sinergias e complementariedades no trabalho ordinário das organizações, assim como oportunidades de colaborações concretas, reforçando os interesses comuns arredor da …

Assinamos acordos de colaboração com a Associação Internacional de Estudos Galegos, a Revista Murguía e a Juventude Unida dos Países da Língua Portuguesa. Read More »

Papeleta de cota de asociada das Hijas de Galicia

Mulleres na Diáspora: as gardiás da nosa morriña

Cada ano ao chegar o día 8 de marzo, as redes e os medios de comunicación van dando maior e mellor visibilidade á muller en todos os ámbitos da súa vida. Isto, lamentablemente non foi sempre así. As mulleres tiveron un lugar marxinal nas narracións históricas das migracións, que prevaleceron até hai unhas décadas atrás en relatos masculinizados de valía e heroísmo.

International Organization for Migration logo

Nasce o Observatorio das Diásporas do IGADI, para ser nós no mundo e entender o mundo daqui

O Observatório das Diásporas é um espaço criado para vincular e resignificar a identidade galega no exterior, através de laços académicos, sociais e estratégicos que dignifiquen a importância de pertencer a Galiza, não só desde seu vínculo histórico sina desde o significado internacional que possuem as diásporas na actualidade. De acordo ao mandato específico da …

Nasce o Observatorio das Diásporas do IGADI, para ser nós no mundo e entender o mundo daqui Read More »

mapa de cidade global da Coruña

Conhece o mapa da cidade global da Corunha? Terminam as atividades do Convênio com a Cámara municipal da Corunha para desenvolver as Bases de Ação Internacional.

Na passada sexta-feira, dia 13 de janeiro, pelas 11h30, na Câmara Municipal da Corunha, foi apresentado o Mapa da Cidade Global da Corunha, atividade que encerra as atividades do Convenio 2022 do IGADI coma Cámara, já concluídas a 30 de dezembro de 2022. Participaram da conferência de imprensa o porta-voz do Governo, José Manuel Lage, …

Conhece o mapa da cidade global da Corunha? Terminam as atividades do Convênio com a Cámara municipal da Corunha para desenvolver as Bases de Ação Internacional. Read More »

O Día internacional do migrante conmemórase por NNUU desde o 2020

Día Internacional del Migrante #MigrantsDay #IMD22

Liñas de investigación Observatório das Diásporas

Según los datos de la Organización Internacional para las Migraciones, hay 281 millones de personas migrantes que viven fuera de su país de nacimiento1. Y este número, abstracto, inmenso e insípido pareciera alejarnos de las personas, y sobre todo lo que hay detrás de cada historia, de cada nombre, de cada huella.