Covadonga 1

“Os aspectos legais, a loxística, a volatilidade económica e a adaptación aos mercados locais, son os retos que o tecido empresarial galego deberá enfrontar na internacionalización”

Liñas de investigación Economia

Desde xuño do 2023 Covadonga Toca Carus é Directora Xeral do IGAPE, Instituto Galego de Promoción Económica.