CELAC : Palabra chave

A CELAC en tempos de Trump

Compre observar con atención o desenvolvemento do V Cumio de Xefes de Estado e de Goberno da CELAC celebrado o 25 de xaneiro na localidade de Bávaro, en República Dominicana. Coincidindo coa chegada de Donald Trump á presidencia en EUA e do impacto das súas primeiras medidas, en especial a controvertida orde executiva de elevar …

A CELAC en tempos de Trump Read More »

A nova folla de ruta China-América Latina Caribe

Liñas de investigación Observatório da Política Chinesa
Apartados xeográficos China e o mundo chinês

Trala terceira vira latinoamericana do presidente Xi Jinping, China deu a coñecer un segundo documento sobre a súa política cara a América Latina e Caribe (ALC). Estruturado en catro partes, do texto despréndense algunhas novidades. A principal de todas probablemente garda relación coa promoción dun enfoque moito máis rico e integral da relación bilateral de …

A nova folla de ruta China-América Latina Caribe Read More »

China, a prueba en América Latina

Apartados xeográficos China e o mundo chinês

China presume de una política exterior exenta de condiciones (salvo el no reconocimiento de Taiwan), respetuosa con las circunstancias internas de cada país y centrada en el beneficio mutuo. En la última década, su presencia en América Latina fue progresando de forma significativa a la par que la consolidación de un eje alternativo que encontraba …

China, a prueba en América Latina Read More »

La segunda gira de Xi Jinping por América Latina

Apartados xeográficos China e o mundo chinês

El Presidente chino Xi Jinping realizó en la segunda quincena de julio un importante viaje a América Latina para participar en varias reuniones multilaterales y realizar visitas de Estado a Brasil, Argentina, Venezuela y Cuba. En el curso de la gira se han fortalecido los intercambios y vínculos económicos y también los nexos políticos. Preguntas …

La segunda gira de Xi Jinping por América Latina Read More »