Desenvolvemento sostible : Palabra chave

Notas sobre o desenvolvemento produtivo en Cuba

Apartados xeográficos Nacionalismos

A crise económica de inicios dos noventa motivou o corremento do balance na xestión da economía cara ao curto prazo, para atender as urxencias dun período excepcional.  Aínda que Cuba iniciou a recuperación en 1994, a taxa de crecemento medio do Produto Interno Bruto (PIB) cubano estivo ao redor de 1,8% anual, o cal sitúa …

Notas sobre o desenvolvemento produtivo en Cuba Read More »

México: Luces e sombras da cuestión indíxena

Apartados xeográficos Nacionalismos

México concentra case 17 millóns de persoas indíxenas que representan o 15,1% da poboación do país e ‘posúen’ unha quinta parte do territorio nacional. Caracterízase pola pluralidade de identidades e por ser un dos Estados con maior diversidade e riqueza lingüística do mundo. Sen embargo, é un dos sete países coas cifras máis elevadas de …

México: Luces e sombras da cuestión indíxena Read More »