Publicidade

Fai que a túa publicidade de a volta ao mundo

Pola natureza do IGADI a nosa audiencia é mundial. Contamos con alianzas en catro continentes, Europa, América, Asia e África. A Rede IGADI conta con investigadoras asociadas de 27 países.

Contamos cun público especialmente significativo en lingua galega, española, portuguesa e inglesa. Recibimos máis de 25.000 visitas anuais de 80 países e os 5 continentes.

Apoia ao IGADI e as túas campañas impactarán na nosa comunidade, que saberá que nos das soporte, tamén nas redes sociais.

O IGADI dispón de varios espazos publicitarios tanto para organizacións e institucións, como para empresa e outras iniciativas. Contacta connosco no correo electrónico info@igadi.gal ou no teléfono +34 600 30 90 66 para consultares detalles da contratación de publicidade ou obteres a información que precises do impacto da nosa web e redes sociais.


Tempo exterior

 • Publicación semestral
 • Tiraxe: 0000 unidades cada número
 • Distribuida en varios países
 • Tamaño máximo da publicidade: 170x240mm.

Opcións

Interior capa e/ou contracapa (cor)

Interiores (b/n): no inicio de artigo


Báner web

 • Media de visitantes únicos
  (Awstats 2019-2022): 130.000
 • Media de visitantes
  (Awstats 2019-2022):
  210.000 (1.83 visitas/visitante)
 • Contratación mensual ou anual

Interiores (Columna Dereita)

 • Columna da dereita acompañando artigos e noticias.
 • Orde aleatoria no espazo compartido con outros anunciantes
 • Tamaño máximo: 300x300px

Páxina de inicio (despois de slider)

 • Unicamente páxina principal (todo o ancho da retícula)
 • Despois de slider
 • Tamaño máximo: 1200x250px
 • Tamaño máximo mobile: 450x200px

Páxina de inicio (primeiro scroll)

 • Unicamente páxina principal (todo o ancho da retícula)
 • A primeira vista de scroll despois do boque de Noticias
 • Tamaño máximo: 1200x250px
 • Tamaño máximo mobile: 450x200px

Páxina de inicio (intermedio)

 • Unicamente páxina principal (conxunto de báneres de 3 columnas)
 • Despois do listado de “Análise e actualidade”
 • Tamaño máximo: 400x400px

Páxina de inicio (fondo)

 • Unicamente páxina principal (conxunto de báneres de 3 columnas)
 • Antes do pé de páxina
 • Tamaño máximo: 400x150px