images ideas e ideais logo

Ідеї та ідеали, що дозволяють мати своє обличчя в світі

Галісійська інститут міжнародного аналізу та документації (IGADI) являє собою незалежний аналітичний центр, заснований в 1991 році з подвійною метою: осмислення проблем і тенденцій сучасного міжнародного співтовариства та сприяння ширшому залученню Галісії до міжнародного життя на всіх рівнях.


Бачення

Продовжуючи універсалістські та глибоко гуманістичні традиції історії галісійського національного руху, IGADI виступає за створення міжнародної системи, заснованої на демократії, справедливому розподілі ресурсів планети між людьми й народами, на їх відповідальному і сталому використанні, на повазі прав людини, на прихильності захисту різноманітності й пошуку форм співіснування, що забезпечують діалог в інтересах інтеграції всіх ідентичностей.

Завдання

IGADI являє собою колектив, який здійснює свою діяльність з ясним покликанням до служіння суспільству в умовах повної самостійності, без якої є неможливим розвиток діяльності в дусі не обмеженого партійною приналежністю плюралізму, в прагненні утвердитися як місце, де б могли чесно і ефективно розвиватися всі точки зору і дисципліни. Установи та суспільство в цілому мають в особі IGADI інструмент для співпраці в їхній стратегії діяльності за кордоном.

Наші цілі

  • Утвердитися як організація, що впливає на визначення та активізацію діяльності за кордоном різних офіційних суб'єктів на всіх рівнях, безпосередньо взаємодіючи з ними усіма та маючи здатність формувати думку, як безпосередньо, так і через засоби масової інформації.
  • Висунутись як незалежний компетентний партнер для осіб, установ та компаній, зацікавлених в більшій активності Галісії в міжнародному житті, та як центр, що спеціалізується в галузі міжнародних відносин з визнаним прагненням до наведення мостів між різними політичними та соціокультурними тенденціями.
  • Утвердитись як одна з передових установ, що бере участь у великих міжнародних дискусіях, здатного генерувати критичне осмислення і пізнання, що користуються визнанням на місцевому та глобальному рівнях.
  • Домогтися з'єднання сил, що сприяє в умовах різноманіття і зближення процесові інтернаціоналізації, відмінною основою якого був би розгляд Галісії як самостійної одиниці в світі.

Наші інструменти

  • Формування ініціатив та аналізу, будучи джерелом якісної інформації, яка дозволяє розуміти глобальні тенденції і ставить нас в авангард осмислення і вивчення міжнародних проблем.
  • Стимулювання досліджень в галузях, що представляють стратегічний інтерес, як для Галісії, так і в міжнародному плані, сприяння при цьому міждисциплінарності та перспективному баченню, яке дозволяє виявляти нові тенденції і визначати політику офіційних установ.
  • Консолідація як місце для дискусій для всіх осіб та організацій, що мають зацікавленість до міжнародних питань з бажанням створювати союзи в дусі співробітництва та перетворення.
  • Безпосередня участь в активізації конкретних пропозицій, що сприяють ширшому залученню до міжнародної діяльності адміністрації, суб'єктів економічної діяльності та інших представників громадянського суспільства.

Сфери діяльності

Наша діяльність проводиться в чотирьох пріоритетних галузях

Документація

Центр сучасної міжнародної інформації та документації (CIDIC), єдиний в Галісії, має спеціалізований фонд періодичних видань та отримує понад ста публікацій з міжнародних справ. Щоквартально видається інформаційний Бюлетень оглядів.

Аналіз та дослідження

Програми досліджень (Парадипломатія, Безпека, конфлікти і миротворча діяльність, Міжнародне співробітництво для розвитку) дозволяють поглибити аналітичні характеристики та впорядкувати співпрацю дослідників, що пов'язані з центром і знаходяться в різних країнах. В Парадіпломатіі ми аналізуємо теоретичні основи, на які спирається світова парадипломатія, визначаючи конкретні пріоритетні осі парадипломатіі Галісії. В Безпеці, конфліктах і миротворчій діяльності ми аналізуємо як глобальні тенденції, так і досліджуємо конкретні ситуації, намагаючись вийти за рамки кон'юнктури. У Міжнародній співпраці для розвитку ми аналізуємо галісійську модель, пропонуючи шляхи і форми для її постійного збагачення.

Аналітичні роботи, підготовлені IGADI, прагнуть виконувати роль, що приносить користь при прийнятті рішень, і представляти рівень спеціалізації з міжнародним визнанням у пріоритетних сферах досліджень. З цією метою приділяється особлива увага взаємодії з науковим та університетським середовищем.

Ознайомлення

Здійснюється шляхом розроблення та опублікування численних трибун і програм, що містять думки щодо міжнародних проблем, конфліктів і тенденцій у численних засобах масової інформації (преса, радіо і телебачення), а також спеціалізованих журналах, як Галісії, так і за її межами.

Поряд із серією Texturas Internacionais у сфері публікацій слід відзначити піврічний журнал міжнародних досліджень Tempo exterior, заснований в 1997 році і перетворений в 2000 році. Tempo exterior,   який має велику Вчену раду, є місцем зустрічі для роздумів і дискусій з метою надання обрисів загальним основам для виступів галісійського суспільства на світовій арені. Також публікуються Igadi Annual Report і We in the World - огляд міжнародної діяльності Галісії. У 2011 році почалася публікація Informe Mundial sobre Estados de Hecho (Всесвітній огляд держав де-факто).

ORBALIA - мережа журналістів, зацікавлених у міжнародній інформації (у співпраці з Професійною колегією журналістів Галісії), організована і стимулюється IGADI, має на меті розширити висвітлення в засобах масової інформації відомостей та аналізу міжнародного життя, а також сфокусувати його на зовнішньополітичних інтересах Галісії.

IGADI готує і надає експертів з міжнародних справ.

Управління

IGADI був ініціатором у 1997 році створення Галісійського фонду співпраці і солідарності (www.fondogalego.org) і зараз виконує роль Технічного секретаріату цієї асоціації муніципалітетів і провінцій Галісії. В Галісійському фонді об'єдналися понад ста місцевих установ, що складають воєдино свої зусилля зі співробітництва в інтересах розвитку.

Observatorio de la Política China (OPCh - Огляд китайської політики) (www.politica-china.org) є проектом, ініційованим IGADI і користується підтримкою Дому Азії. Його метою є здійснення постійного моніторингу політичного розвитку в китайському світі, при цьому приділяється особлива увага його політичній та правовій системі, зовнішній політиці, Тайваню, національним меншинам, правам людини та безпеці й обороні. IGADI також ініціював створення і управляє Ібероамериканською мережею китаєзнавства, в якій беруть участь понад двадцять фахівців з більш ніж десяти країн. OPCh публікує Річний звіт про політику Китаю і щоквартальний цифровий журнал Jiexi Zhongguo. Він також організовує Міжнародний електронний симпозіум з політики Китаю.

Галісійський центр огляду країн португальської мови (OGALUS), роблячи акцент на мові, сприяє аналітичному відстеженню сучасного розвитку в цілому країн поширення португальської мови та розробляє пропозиції щодо залучення уваги та активізації співпраці Галісії з країнами португальської мови на всіх рівнях.

Створення та просування Фонду Пласідо Кастро (2001), в якому беруть участь муніципалітети Камбадос, Коркубіон і Вілагарсія де Ароуса, а також Асоціація галісійських перекладачів, служить пропаганді робіт та ідей цього видатного діяча в історії галісійської руху. Фонд організовує Щорічну конференцію та присуджує Премію за переклад поряд з іншими видами діяльності.

Ми є командою

Ядро структури IGADI становить постійна основна команда, що включає аналітиків, веб-майстра і адміністративний персонал, що доповнюється мережею позаштатних співробітників і дослідників.

Керівна рада, що відрізняється плюралізмом на всіх рівнях, утворює доповнення надзвичайної важливості для постійного оцінювання, вдосконалення та оновлення його цілей та видів діяльності.

IGADI приймає студентів на стажування з куратором та сприяє обміну дослідниками. ARREDALIA - мережа, що об'єднує колишніх студентів-стажерів.

Основні пріоритети на період 2011-2016 рр.

Поглиблення по основних геополітичних сферах досліджень: Латинська Америка, китайський світ, Близький Схід, португаломовні країни, Європа - з особливою увагою до кельтського світу та Сходу континенту - і простір колишнього СРСР.

Інтеграція навчання як сфери, що становить особливий інтерес, за допомогою сприяння участі в курсах, організованих різними університетами або дослідницькими центрами, як державними, так і приватними, а також іншими організаціями, пов'язаними з отриманням кваліфікованих академічних знань. Також за допомогою просування своїх власних курсів та ініціатив.

Поліпшення ознайомлення з ідеями і документами IGADI, щоб вони швидше ставали надбанням зацікавлених людей і організацій, особливо, оточення споріднених установ в Європі та світі.

Розширення кола осіб та установ, що беруть участь у нашій діяльності, зокрема, зі сфери бізнесу, політики і асоціацій.

Консолідація IGADI в Галісії як компетентного партнера для обговорення, роздумів в дусі плюралізму та міжкультурного обміну, здатного генерувати новаторські ідеї і ефективним чином впливати на суспільні структури в міжнародних питаннях.

Сприяння створенню форм взаємодії та посилення зближення з організаціями, які, як усередині, так і за межами Галісії, поділяють аналогічні цілі, оформлення партнерських відносин та забезпечення інтеграції в різні глобальні мережі.

 

Versión de Alexis B. Romanov 

images ideas e ideais illa