Paradiplomacia : Liña de investigación

OGALUS

Editorial Tempo Exterior nº47: A percepción de Galicia en Portugal e os países lusófonos

No mundo globalizado que nos toca vivir, non chega con ser dun territorio, dun país, identificarse co mesmo e sentilo como propio. O territorio, o país, é unha realidade en si, pero ao mesmo tempo é o que outros ollan e perciben del. Polo tanto, Galiza é algo máis que unha nación, unha sociedade e unha lingua, tamén é o resultado da imaxe que proxecta no exterior. Nesta imaxe procuramos centrarnos nunha comunidade cultural e idiomática moi parella á nosa, irmá, como é a conformada polas nacións de lingua oficial portuguesa.

transiciongaliza

A Transición en Galiza’, Diéguez Cequiel, Uxío-Breogán (coord.) Santiago de Compostela, Edicións Laiovento, 2023

Liñas de investigación Paradiplomacia
Apartados xeográficos Acción exterior de Galicia

No limiar da recente reedición da súa novela Un home que xaceu aquí (Galaxia, 2023), o escritor Aníbal Malvar apunta: “No tempo desta novela, Galicia era un territorio realmente máxico, máis escrito por fabuladores que por historiadores”. A referencia é, xaora, ao tempo da coñecida como Transición á democracia. E ten razón.

Tempo exterior Nº 47: A percepción de Galicia desde Portugal e o mundo lusófono

Tempo Exterior 47 centra su monográfico en la percepción de Galicia en Portugal y la Lusofonia

El nuevo número de la publicación universitaria del IGADI presenta un monográfico coordinado por Rubén Lois (USC), sobre la percepción de Galicia en Portugal y la Lusofonia. Los artículos seleccionados abordan la historia y actualidad de esta proyección, como la relevancia de una mejor imagen de marca gallega en los territorios internacionales donde el portugués es lengua oficial.

diegosande

El Secretario del IGADI, Diego Sande, gana el XXVI Premio Colmeiro de la EGAP

El Premio Manuel Colmeiro es convocado por la Escuela Galega de Administración Pública para destacar trabajos de investigación que tengan como objeto la Administración Pública de Galicia. En esta ocasión premió el trabajo de Diego Sande “Las políticas regionales de innovación empresarial en Galicia. Análisis de resultados en el tejido productivo a través del fondo tecnológico”.

eleccions 2024 xunta de gal

Un shock exterior

Liñas de investigación Paradiplomacia
Apartados xeográficos Acción exterior de Galicia

En Galicia levamos demasiados anos mareando a perdiz en materia de acción exterior. Os últimos lustros foron de aberta deconstrución. Curiosamente, este labor de fondo seguiu coexistindo cunha narrativa en positivo debedora doutras épocas. Así, ao tempo, non importaba subscribir ambiciosas unanimidades, aprobar normas legais ou mesmo estratexias que podían dar a sensación contraria. Moito botafumeiro pero ninguén facía o camiño. A nula implementación foi o santo e seña do mais burdo cinismo institucional, reforzado pola ausencia de mecanismos de avaliación e control e amparado no feble interese parlamentario e social.

La importancia del puerto de Vigo es un ejemplo del potencial gallego, habiendo la posibilidad de crear puertos secos.

Galicia, Refugio Climático: Un Potencial a Largo Plazo para el Desarrollo Industrial Sostenible

Liñas de investigación Paradiplomacia Economía
Apartados xeográficos Acción exterior de Galicia

¡La industria y el campo en España tienen sed! lo dije en mi artículo pasado y lo vuelvo a repetir… Las sequías e incendios son cada vez más frecuentes en el sur y este del país. Cataluña y Andalucía, dan la voz de alerta para un problema que va en aumento y afecta a la totalidad del país y a su economía a largo plazo ¡Falta agua! y la histórica concentración industrial y productiva del país, le puede pasar factura si no se determina un plan a largo plazo, ya que traer agua desde otras naciones creando una dependencia hídrica no es rentable ni viable a largo plazo. Hace falta mirar hacia el otro lado, volver a observar el Atlántico y la España verde.

eleccions 2024 xunta de gal

Un debate aprazado

Apartados xeográficos Acción exterior de Galicia

Unha das principais novidades nas próximas eleccións galegas é que o voto da diáspora pode volver ser decisivo. No 2024 xa non haberá ‘voto rogado’. Os electores no estranxeiro non van ter que facer ningunha xestión especial para poder participar nos comicios. Pode que volvamos a cifras de participación semellantes ao 2009, cando votou unha terceira parte do censo exterior; cifras que contrastan coa participación nas do 2020 cando só exerceron este dereito 5.726 galegos dos case 500.000 censados no estranxeiro, é dicir o 1,24%. Alfonso Rueda sábeo ben e, desde o verán pasado, cada semana, polo menos un membro do Goberno estivo de viaxe entre os votantes no exterior.