Tempo exterior nº32

Tempo exterior Nº 32

Xaneiro - Xuño / 2016

Para solicitar información ou o envio dalgún exemplar diríxete a info@igadi.org

 

Tempo exterior nº32

Para solicitar información ou o envio dalgún exemplar diríxete a info@igadi.org


Sumario
 • Carta aos lectores
 • A presenza do actor rexional no escenario internacional
  Argimiro Rojo
 • Algunhas repercusións para Galicia da aplicación da normativa sobre represión das actividades de pesca ilegal, non declarada e non regulamentada (INDNR) realizada en augas extracomunitarias
  Carlos Teijo García
 • A Eurocidade Chaves-Verín (Galicia–Norte de Portugal), un modelo de gobernanza transfronteiriza intelixente
  Pablo Manuel Rivera Búa
 • Marrocos: entre a transición sen fin e a encrucillada das lexislativas
  David Alvarado
 • Venezuela: revolución en depresión
  Roberto Mansilla Blanco 
 • O emprego como factor de estabilidade na China
  Marola Padín Novas
 • O Tratado sobre o Comercio de Armas. Un enfoque preventivo para evitar atrocidades
  Alberto Estévez Suárez
 • Un ano de mudanzas políticas na Polonia: “Boa mudanza” ou “viraxe iliberal”?
  Briaxis Fernández Méndez
 • IGADI: cinco lustros de empeño e desamparo
  Xulio Ríos
 • Testemuños
 • Libros
 • Resumo-Resumen-Abstract
 
 
Edita: IGADI (Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional)Redacción e administración: Centro Cívico Sur, Rúa Luís Braille, 40, 36003 Pontevedra Tel. 986 84 34 36 / info@igadi.org Fundador e director: Xulio Ríos. Coordinación editorial: Roberto Mansilla Blanco. Consello Reitor: Alejandro Molíns de la Fuente, Antonio Martínez Puñal, Emilio Manuel Martínez Rivas, Enrique Sáez Ponte, Fernando Pérez-Barreiro Nolla (1931-2010), Ignacio Ramonet, Lois Tobío Fernández (1906-2003), Luís Álvarez Pousa, Manuel Fernández Blanco, Manuel Mera Sánchez, María Xosé Agra Romero, María Xosé Porteiro García, Víctor Fernández Freixanes, Xosé Fortes Bouzán, Xosé Luis Franco Grande, Xosé Luís Rodríguez Pardo, Xulián Maure Rivas, Ramón Lugrís (1932-2015). Consello Académico: Ángel Israel Rivera Ortiz (Universidad de Puerto Rico), Natan Lerner (Tel Aviv University), Eduardo Daniel Oviedo (Universidad Nacional de Rosario-Argentina), Henrique Altemani de Oliveira (Universidade de São Paulo), Martín Pérez Le Fort (Universidad de Chile), Mónica Cortina (Universidad de La Habana), Susana Ruíz Seisdedos (Universidad de Jaén), Romer Cornejo (Colegio de México), Luís Filipe Lobo-Fernandes (Universidade de Braga), Álvaro Xosé López Mira (Universidade de Vigo), José Manuel Pureza (Universidade de Coimbra), Klaus Dirscherl (Universidade de Passau-Alemaña), Zhu Lun (Academia de Ciencias Sociais de China), Caterina García (Universitat Pompeu Fabra), Francisco Veiga (Universitat Autónoma de Barcelona), Enrique Peruzzotti (Universidad Torcuato di Tella-Argentina), Bichara Khader (Université Catholique de Louvain), Rosa Riquelme Cortado (Universidad de Murcia), Ana Paula Beja Horta (Universidade Aberta de Lisboa), Joseph M. Rostinsky (Tokai University, Tokio), Rafael García Pérez (Universidade de Santiago de Compostela), Patrick O’Sullivan (Bradford University), Ricardo Antunes (UNICAMP-Brasil), Fernando González Laxe (Universidade de A Coruña), Luciano Concheiro Bórquez (Universidad Autónoma Metropolitana-México), Felipe Burbano de Lara (FLACSO-Ecuador), José María Tortosa (Universidad de Alacante), Carmen Pereira-Muro (Miami University), José Gilberto Scandiucci Filho (Instituto Rio Branco, Brasilia), Stéphane Paquin (Université du Québec), Ismael Cejas (Universidad de Los Andes-Venezuela), Jared D. Larson (University of Delaware), Robert Matthews (New York University). Consello de Redacción: Andrea Manuela García Corzo, Ánxelo Gonzalves Vicente, Daniel González Palau, Roberto Mansilla Blanco, Luciano Concheiro, Alvaro Xosé López Mira. Abstract: Mara Ríos Carrillo. Ilustración de portada: Fragmento de acuarela de Plácido R. Castro. Deseño interior, maquetación e programación edición electrónica: PositiBos.gal Edición electrónica: http://www.igadi.org/te Impresión: Editorial Arnoia.  Depósito Legal: VG654-1997 ISSN: 1579-6582 ISBN: 9781579658212
 
Tempo Exterior é unha publicación semestral elaborada polo IGADI que analiza conflitos e problemas internacionais de certa actualidade. Refundada en 2000, Tempo Exterior abarca todas as tendencias ou correntes do pensamento e conta coa colaboración de especialistas de recoñecido prestixio de destacadas institucións de Galicia e do exterior. Está incluida no LATINDEX, folio 18629, no ISOC-Ciencias Sociales y Humanidades, no índice de Difusión e Calidade Editorial (DICE) de Revistas Españolas de Humanidades e Ciencias Sociais e Xurídicas, e en DIALNET.