China : Palabra chave

OPCh - Observatorio de la Poítica China

Multilateralismo con características chinas

Liñas de investigación Observatório da Política Chinesa
Apartados xeográficos China e o mundo chinês

En una Europa ocupada en chapotear en el agua y apagar fuegos, y algo preocupada por el Covid y Ucrania, un tema crucial pasa desapercibido: el creciente intento de la República Popular China (RPC) de liderar o conducir (引领) un cambio o revisión en las relaciones internacionales a través de más, y más densos y más globales, procesos sinocéntricos. Pero empecemos recordando sus primeros pasos en su larga marcha.

opch logo

75-74

O ano que agora comeza ofrécenos unha importante efeméride político-simbólica. A segunda metade do século XX estivo moi amplamente condicionada polo enfrontamento sino-soviético, establecido como un dos eixes recoñecibles do sistema internacional. A URSS disolveuse en 1991, tras 74 anos de existencia. En 2024, a República Popular da China cumprirá 75 anos.

chiberica 1

Chibérica: Portugal e España perante a China

En relación a China, Portugal e España comparten importantes valores similares. Por unha banda, unha relación histórica que constitúe un sólido piar da relación bilateral. Por outra banda, China é, en ambos os casos, un socio económico destacado, tanto se nos referimos ao intercambio comercial como aos investimentos, incluídos os problemas estruturais da relación. Así mesmo, politicamente, a proximidade mantense en niveis aceptables a pesar da desfavorable situación global recente. E, en xeral, permanece unha relación bastante ben tecida que se reflicte na persistencia dunha asociación estratéxica que asegure a fluidez do diálogo e dos intercambios a todos os niveis.

Confrontación inevitable?

Chimérica y Chiindia: La rápida obsolescencia de dos nociones célebres

Apartados xeográficos Ásia

Hoy día presenciamos una Guerra Fría entre China y Estados Unidos, así como un acercamiento cada vez mayor entre India y Estados Unidos, producto de las tensiones crecientes entre el primero de ellos y China. Bien valdría la pena recordar cuan distintas lucían las cosas hace poco más de diez años. A finales de la primera década de este siglo, en efecto, se hablaba extensamente sobre dos contracciones que, a juicio de muchos expertos, habrían de guiar a la economía del siglo XXI: Chimérica y Chiindia.

Fonte Imaxe: Wikipedia

Parlamentarismo chinés

Liñas de investigación Observatório da Política Chinesa
Apartados xeográficos China e o mundo chinês

China celebra esta semana as súas macrosesións parlamentarias que axudan a perfilar o momento político que vive o país e a calibrar o seu rumbo. Este ano ten como aliciente o feito de se producir tralo XX Congreso do Partido Comunista (PCCh) que nos días previos celebrou unha sesión plenaria para tratar da axenda inmediata …

Parlamentarismo chinés Read More »

Ficha da analista Patricia Obando na Campaña do 8M do Observatorio de la Política China

Mulleres nos estudos chineses

No marco do 8M e a visibilización da muller na ciencia, o Observatorio de la Política China (OPCh) pon en marcha unha campaña que permite que toda a comunidade que segue o traballo do Observatorio coñeza investigadoras do ámbito iberoamericano. Isto co fin de promocionar o seu traballo e recoñecer a súa traxectoria nos estudos …

Mulleres nos estudos chineses Read More »

Os episodios de confrontación son diversos e permanentes. Fonte: Xinhua

Correlación de poder entre las superpotencias

Para mediados de 2021 las tendencias de correlación de poder entre China y Estados Unidos parecían favorecer al primero. Aunque este último llevaba aún la delantera, todo indicaba que el régimen de Pekín descontaba la distancia a pasos agigantados. A comienzos de 2023, sin embargo, Estados Unidos ha consolidado la delantera y las tendencias de correlación de poder estarían decantándose a su favor. ¿Qué ocurrió durante este corto espacio de tiempo?