Texturas Internacionais nº4

Plácido Castro no Centenario
VV.AA.

Plácido Castro no Centenario

Xulio Ríos, Fernando Pérez-Barreiro Nolla, Álvaro Álvarez Blázquez, Daniel Landesa, David Reinero, João Conde Veiga, Luís Álvarez Pousa, Vicente Araguas, Valentín Arias, Sylvia Gómez Saborido, Alfonso Álvarez Gándara

 

Sumario

 • Presentación (Xulio Ríos)
 • O ideario político de Plácido Castro (Xulio Ríos)
 • Plácido Castro e o problema político de Irlanda (Fernando Pérez-Barreiro Nolla)
 • Na lembranza dun intenso tempo breve (Álvaro Álvarez Blázquez)
 • A poesía en voz de Plácido (Daniel Landesa)
 • Os artigos de costumes e a crítica social (David Reinero)
 • Plácido Castro e o Jornal de Noticias (João Conde Veiga)
 • Plácido Castro: o discurso xornalístico (Luís Álvarez Pousa)
 • O traductor (Vicente Araguas)
 • Plácido Castro e a traducción ó galego (Valentín Arias)
 • O tempo de Plácido Castro (Sylvia Gómez Saborido)
 • O galeguista anglófilo (Alfonso Álvarez Gándara)
 • Poemas inéditos (Plácido Ramón Castro del Río)
 • Cronoloxía

 

Para solicitar información ou o envio dalgún exemplar diríxete a info@igadi.org