Tempo exterior Nº 47: A percepción de Galicia desde Portugal e o mundo lusófono

Tempo exterior Nº 47

xullo/decembro 2024
A percepción de Galicia desde Portugal e o mundo lusófono

Índice de contidos

 • Editorial 
 • MONOGRAFÍA
  • Memória da imigração e a história do urbanismo na Galícia
   Eulalia P. Negrelos
  • Repensar Portugal a partir das relações com a Galiza
   Inês Gusman
  • Galiza, a Norte do Norte
   José Alberto Rio Fernandes
  • A importância da posição geográfica e do metabolismo urbano no agravamento de episodios extremos de calor – estudo de caso no Porto e na Corunha
   Helena Madureira, Ana Monteiro, Maria Pacheco
  • Si ka badu, ka ta biradu. Unha experiencia de investigación sobre coidados transnacionais levada ao audiovisual
   Luzia Oca González, Keina Espiñeira, Belén Fernández Suárez, Antía Pérez-Caramés, Iria Vázquez Silva
 • MISCELÁNEA
  • Cara á igualdade de xénero en Paquistán a través dos ODS. Exame das políticas de cooperación no marco do programa ONE UN Paquistán durante o 2021
   Brenda Giacometti Komel
  • África e a súa reconfiguración xeopolítica. Os casos de Níxer e Gabón
   Marcelo Javier de los Reyes
  • O mundo é demograficamente semellante a Europa: problemas e desafíos
   Salam Al Rabadi
 • Libros

Datos da publicación

 • Director IGADI: Daniel González Palau.
 • Fundador e Presidente de Honra do IGADI: Xulio Ríos.
 • Director Tempo Exterior: Celso Cancela Outeda (Universidade de Vigo).
 • Consello de Redacción: Alejo, Antonio (Grupo Armela, Universidade de Santiago de Compostela); Diéguez Cequiel, Uxío-Breogán (Cátedra de Memoria Histórica, Universidade da Coruña); Fernández, Belén (Grupo ESOMI, Universidade da Coruña); Galanes, Iolanda (Grupo BiFeGa, Universidade de Vigo); Lamoso González, Paula (Universidad Loyola Andalucía); López López, Paulo Carlos (Universidade de Santiago de Compostela); López Mira, Alvaro Xosé (Grupo Observatorio da Gobernanza, Universidade de Vigo); Sande, Diego (Grupo ICEDE, Universidade de Santiago de Compostela); Villarino, Carmen (Grupo Galabra, Universidade de Santiago de Compostela).
 • Secretaría Editorial: Bruno González Cacheda (Universidade de Vigo).
 • Consello Científico: Antunes, Ricardo (Universidade Estadual de Campinas); Bouzas, Ramón (Universidade de Santiago de Compostela), Burbano De Lara, Felipe (FLACSO Ecuador); Caramés, Antía (Universidade da Coruña); Concheiro, Luciano (UAM México); Cornejo, Romer (Colegio de México); Cruz Beja Orrico Horta, Ana Paula (Universidade Aberta de Lisboa); Larson, Jared (Humboldt University); García, Rafael (Universidad Pablo de Olavide); García Segura, Caterina (Universitat Pompeu Fabra); González Laxe, Fernando (Universidade da Coruña), Ismara León De la Rosa, Raquel (Universidad de Puebla), Khader, Bichara (Lovaina University); Lhun, Zhu (Academia de Ciencias Sociais da China, Sección Iberoamérica); Lobo-Fernandes, Luís Filipe (Universidade do Minho); Lois, Rubén (Universidade de Santiago de Compostela); Mathews, Robert (New York University); Oviedo, Eduardo Daniel (Universidad Nacional de Rosario-Argentina); Pereira Muro, Carmen (Texas Tech University); Peruzzotti, Enrique (Universidad Torcuato di Tella); Rivera Ortiz, Ángel Israel (Universidad de Puerto Rico); Ruíz Seisdedos, Susana (Universidad de Jaén); Stavridis, Stelios (Universidad de Zaragoza); Tavares da Silva, Jorge (Universidade de Aveiro); Teijo, Carlos (Universidade de Santiago de Compostela).
 • Coordinación científica do número: Rubén Camilo Lois González.
 • Ilustración da portada: Extracto da obra O Pillowman (2004) de Paula Rego.
 • Maquetación e programación edición electrónica: BREO.gal
 • Edición electrónica: https://www.igadi.gal/te
 • Impresión: Andavira
 • Depósito Legal: VG654-1997 / ISSN: 1579-6582 / ISBN: 9781579658243
 • Edita: IGADI (Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional)
 • Centro Cívico Sur, Rúa Luís Braille, 40, 36003 Pontevedra Tel. +34 600309066
 • Correo electrónico: info@igadi.gal
 • Tempo Exterior é unha publicación semestral elaborada polo IGADI que analiza conflitos e problemas internacionais de certa actualidade. Refundada en 2000, Tempo Exterior abarca todas as tendencias ou correntes do pensamento e conta coa colaboración de especialistas de recoñecido prestixio de destacadas institucións de Galicia e do exterior. Está incluida no LATINDEX, folio 18629, no ISOC-Ciencias Sociales y Humanidades, no índice de Difusión e Calidade Editorial (DICE) de Revistas Españolas de Humanidades e Ciencias Sociais e Xurídicas, e en DIALNET.
 • Esta revista disponibiliza o acceso libre inmediato ao seu contido baixo os principios de apoiar o maior intercambio libre e independente de coñecemento global e visibilizar a Galicia e os estudos internacionais galegos na sociedade internacional.