Peña Nieto : Palabra chave

Peña Nieto

México e a necesidade de repensar a súa política comercial

Liñas de investigación International Relations
Apartados xeográficos Latin America

A gran recesión económica experimentada a nivel mundial e as posteriores crises acaecidas en diversos sistemas políticos de Occidente nos últimos anos, deron lugar a diferentes respostas en forma de movementos sociais e políticos alternativos de moi diferente signo. Estes movementos en última instancia reaccionan contra orde estabelecida. E polo que parece, estes novos actores …

México e a necesidade de repensar a súa política comercial Read More »