intelixencia artificial : Palabra chave

Fuente: Gerd Altmann

Problemática da Intelixencia artificial e a Biotecnolóxia na política global

Liñas de investigación International Relations

Quizais a guerra ruso-ucraína foi o evento máis importante que dominou o ano 2022. O uso de armas de intelixencia artificial nesta guerra tivo un papel decisivo, algo que suscitará moitas problemáticas futuras no que concirne á realidade da política global e o devir da humanidade. Non fai falla dicir que a intelixencia artificial (IA) e a biotecnoloxía terán impactos moi serios en todos os sectores políticos, económicos, de seguridade e culturais, sen mencionar as preocupacións sobre a capacidade de manipular a natureza humana…

La Inteligencia Artificial

Liñas de investigación International Relations
Apartados xeográficos Others

Tal como señalábamos en artículo reciente, en el transcurso de las próximas décadas debería estar produciéndose el fenómeno más significativo desde la aparición del homo sapiens: la singularidad. La misma representaría el momento en el que la inteligencia artificial sobrepase a la inteligencia humana, lo cual por extensión conllevará al fin de la centralidad humana …

La Inteligencia Artificial Read More »