Others : Apartado xeográfico

Articles of opinion and analysis of an undefined geographic area and a scattered theme

IGADI Libro homenaxe a Xulio Rios Paredes

Retrato de Xulio Ríos

Liñas de investigación Paradiplomacy
Apartados xeográficos Others

Aínda que non nos coñeciamos persoalmente, tiñamos sobradas referencias o un do outro para que aquel primeiro encontro, un día de primavera do dous mil ou dous mil un, na terraza do bar Carabela, na praza da Ferrería, resultara cando menos prometedor.

O mondiacult celebrouse entre o 28 e o 30 de setembro do 2022 en México

A cultura, o desenvolvemento sustentábel e o cambio climático

Apartados xeográficos Others

O IGADI Annual Report é o informe anual de relacións internacionais e política global do IGADI. Serve para realizar unha análise da xeopolítica internacional desde Galicia, no obxectivo de achegarse aos acontecementos máis destacados do ano, así como as dinámicas de fondo que modelan a realidade internacional e as perspectivas principais do ano en curso.

carta nacions unidas

Por que é importante a celebración do Cumio do Futuro? (Especial, Quinta parte)

O cumio do futuro é unha reunión de alto nivel que se celebrará os dias 22 e 23 de setembro de 2024 na cidade de Nova York (Estados Unidos). O evento estará conformado polos líderes dos diferentes países membros das Nacións Unidas e nel discutiranse diversas cuestións a nivel internacional cuxo principal obxectivo será a elaboración dun novo consenso internacional capaz de facer fronte aos desafíos do futuro.

IGADI Annual Report 2023-2024: Eleccións e Guerras perfilando a multipolaridade

Aspectos clave da economía mundial en 2024

Liñas de investigación International Relations Economy
Apartados xeográficos Others

As tres preguntas máis recorrentes que nos formulan a aqueles que traballamos no ámbito económico e da xestión empresarial adoitan centrarse, non necesariamente por orde, nos seguintes aspectos: 1) A evolución esperable da economía; 2) As oportunidades de investimento; 3) O comportamento da bolsa e dos seus valores. É dicir, que procuran nos expertos na análise económica unha capacidade de vaticinio que habitualmente non é rigoroso ofrecer. A economía, como ciencia social, debería desconfiar de gurús preditores de, supostamente, achegan inmutables verdades económicas futuras. Polo contrario, as ciencias sociais, e polo tanto a economía, deben tratar de analizar a realidade en contextos de múltiples interdependencias entre axentes.

igadi annual report 2023 2024 424x600 1

Acelerar a acción climática nunha década crítica

Apartados xeográficos Others

No combate á crise climática estamos hai décadas instalados nun permanente “agora ou nunca”. Cómpre actuarmos “agora” para evitarmos un quecemento global agravado. Se a adopción en 1992 da Convención Marco da ONU sobre Cambio Climático tivese sido o comezo dunha vigorosa acción climática hoxe non estariamos a tentar non exceder o límite de 1,5ºC de aumento da temperatura media global con respecto á época preindustrial, senón outro ben inferior e menos prexudicial, pois cada décima de grao importa moito.

Ence na ria

Houston, temos problemas medioambientais

Liñas de investigación Economy
Apartados xeográficos Others

Non cabe dúbida de que o problema medioambiental é unha das principais preocupacións a nivel mundial. Recibimos constantemente entradas de información nese sentido. Así, nos últimos días o presidente Biden (EEUU) manifestou –dentro dunha concepción bipolar mundial-  que se hai algo máis perigoso que Putin no mundo, iso é o cambio climático. A alteración das temperaturas, o derretemento dos casquetes polares, ou a extinción de especies de fauna e flora son algunhas das consecuencias xa palpables.

europa mundo

Un mundo trémulo

Liñas de investigación International Relations
Apartados xeográficos Others

O mundo da posguerra fría entra en 2024 nun acelerado proceso de fragmentación e descomposición con grandes retos para a economía, a sociedade e a gobernanza internacionais. A crise dos sistemas democráticos podería recibir novos impulsos coa promoción de líderes e formacións de signo ultraliberal e autoritarios consolidándose os espazos de inestabilidade ata nos países centrais do sistema global. O futuro preséntase perigosamente incerto ante a evidencia dun final de traxecto cuxa resolución reclama a fixación consensuada das vigas da nova orde multipolar. No Sur Global podería acentuarse a puxa indochinesa polo liderado.

onu

ONU: de P5 a P11?

Liñas de investigación International Relations
Apartados xeográficos Others

A reforma do Consello de Seguridade das Nacións Unidas (CSNU) é un tema recorrente nos debates internacionais dende hai décadas. Este organismo, establecido en 1945, ten a responsabilidade primordial de manter a paz e a seguridade mundial, pero a súa estrutura actual é obxecto de críticas pola súa falta de representatividade e eficacia na toma de decisións. A necesidade de reformar o CSNU xorde da realidade cambiante do sistema internacional, onde as novas potencias emerxentes demandan unha maior participación na toma de decisións mundiais.

image 46

Parte IV: Nixeria, centro mundial de distribución de tráficos ilícitos

Liñas de investigación International Relations
Apartados xeográficos Others

O obxectivo desta serie de artigos é actualizar o panorama de fluxos ilícitos a nivel internacional. Con cada entrega, farase fincapé nun ben distinto: dende especies en perigo ata novas tendencias en narcotráfico. E, por suposto, quedará de manifesto a importancia das conexións transfronteirizas que afectan á natureza mesma de moitos destes fenómenos.

Artificial Intelligence Word Cloud

Inteligencia Artificial y especie humana

Liñas de investigación International Relations
Apartados xeográficos Others

En un reportaje reciente del New York Times se hacía referencia a una conversación sostenida en 2015 entre Elon Musk y Larry Page, fundador y durante varios años timonel de Google. La misma, presenciada por una treintena de personas, giraba en torno al futuro de la Inteligencia Artificial (IA). Mientras Musk expresaba su temor de que la IA pudiese liberarse del control humano y llegar a destruir algún día a la humanidad, Page insistía en un futuro en el que los humanos se fusionasen con las máquinas de IA. Al caldearse la discusión, Page acusó a Musk de dar prioridad a la especie humana por sobre las formas digitales de vida del futuro. Para el fundador de Google, el colocar a la humanidad por encima de la IA era, al parecer, expresión de clara miopía intelectual (C. Metz, K. Weise, N, Grant and M. Isaac, “Ego, Fear and Money: How A.I. Fuse Was Lit”, The New York Times, December 3, 2023).