neoliberalismo : Palabra chave

Crise e escenarios posíbeis

Apartados xeográficos Others

1. Crise do euro e crise global. Para caracterizar a crise actual, ir alén dos factores conxunturais e realizar unha análise máis profunda das súas causas últimas así como das súas múltiples dimensións, debemos, en primeiro lugar, observar a influencia das forzas estruturantes sobre a formación e o estourido da mesma. O cambio de paradigma …

Crise e escenarios posíbeis Read More »