Castro Obando, Patricia

Patricia Castro Obando 柯裴. Doutora en Antropoloxía con especialidade en China, a través dun programa conxunto desenvolvido na Pontificia Universidade Católica do Perú e na Universidade de Pequín (China). Máster en Comunicación (Xornalismo) e Licenciada en Literatura e Lingüística. Foi correspondente en China e correspondente de guerra en Afganistán e Iraq para o xornal El Comercio. Foi profesora na Universidade de Pequín e presentadora de noticias na televisión chinesa. É membro da Rede de Sinólogos e Tradutores de Literatura e Cultura Chinesa (CCTSS). Publicou “Apasionado por el Perú: 18 historias de caracteres chinos con el mismo corazón peruano” (2013) Edición bilingüe chinés-español, “O Hakka en Perú” (2019) Edición chinesa e “Nós os Hakka. Traxectorias en China e Perú” (2021) Edición española. Actualmente é profesora na Pontificia Universidade Católica do Perú onde imparte cursos de temática chinesa. Leva 18 anos vivindo en Pequín coa súa muller e o seu can.