Liñas de investigación e análise

As Liñas de Investigación permean a misión, os contido e a propia organización do IGADI e isto proxéctase en todas as nosas actividades. Nos nosos 31 primeiros anos de vida (1991-2023)  o IGADI xerou máis de 2.500 artigos na súa web. 

As Liñas de investigación e análise do IGADI dinamizan traballos, publicacións e proxectos de medio e longo prazo, sen deixar de abordar regularmente a actualidade, razón pola cal historicamente temos unha relación permanente cos medios.

Para unha mellor clasificación e localización dos materiais que producimos podes achegarte a eles por medios das nosas Liñas de Investigación ou por unha aproximación xeográfica aos nosos contidos, que reflicte todo o arquivo na web desde 1996 ata agora mesmo.

Relacións Internacionais 700

A análise e prospectiva das relacións internacionais e a xeopolítica é un dos signos de identidade do IGADI desde o seu nacemento no 1991. Desde unha visión plural e inclusiva a Liña de Investigación aspira a dar seguimento, análise e información regular da sociedade internacional, priorizándoa sobre a opinión, construíndo pensamento estratéxico internacional galego.

Coordina: Daniel González Palau

Paradiplomacia 321

A Liña de Investigación en Paradiplomacia do IGADI achégase desde 1991 ao proceso mundial e acelerado de participación nas relacións internacionais tanto de institucións subestatais (cidades, rexións, provincias…) como de actores non estatais (ongd, empresas, movementos cívicos…).

Daremos seguimento e análise ás distintas expresións da paradiplomacia mundial, un fenómeno en expansión desde hai décadas pero aínda recente e cun marco teórico e operativo en desenvolvemento. Desta maneira achegarémonos tanto a procesos globais como a procesos concretos de internacionalización política e cidadá, nutríndonos da experiencia histórica do IGADI na materia, atendendo así tanto ás expresións públicas como privadas do mesmo.

Cómpre subliñar que o IGADI tense caracterizado desde a súa fundación no 1991 por ter un papel activo e dinamizador da propia paradiplomacia e acción exterior de Galicia motivo polo que actualmente fai parte como entidade experta do Consello de Acción Exterior da Xunta de Galicia.

Coordina: Daniel González Palau

Observatorio Galego da Lusofonía 142

OGALUS: Observatorio Galego da lusofonía
OGALUS: Observatorio Galego da lusofonía

OGALUSObservatório Galego da Lusofonía é uma iniciativa do IGADI desde 2008 que tem como missão essencial manter uma atenção constante aos países e regiões de língua oficial portuguesa, de forma a promover o maior aproveitamento possível da afinidade linguística que a Galiza tem com estes territórios, além das sinergias nos diversos setores e os reflexos da lei Valentín Paz Andrade e a recente adesão da Espanha à CPLP.

 

Coordenadores: Wesley ST Guerra e Daniel González Palau

Observatorio de la Política China 126

Observatorio de Política China

Cooperación Internacional e Axenda 2030 106

Como Liña de Investigación aproximámonos á Cooperación Internacional desde a historia e os fundamentos do sistema internacional deseñado por Nacións Unidas trala Declaración de Dereitos Humanos do ano 1948, así como polas novas dinámicas desenvolvidas nas últimas décadas e que cristalizan no operativo na actual Axenda 2030.

 

Desde a evolución histórica da Cooperación para o desenvolvemento aproximarémonos a procesos globais e particulares de cooperación internacional impulsadas desde organizacións internacionais, Estados, rexións ou cidades, así como axentes non estatais, onde as ONGD´s teñen un papel protagonista, aínda que tamén fundacións e empresas no  marco da Responsabilidade Social Corporativa.

 

Cómpre significar que no marco das tres décadas de traxectoria do IGADI a reflexión arredor da Cooperación Internacional é unha constante, que precipitou éxitos operativos como a creación e dinamización do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade entre 1997 e o 2020.

 

Coordina: Daniel González Palau.

Observatorio das Diásporas 47

Ao longo das tres décadas de historia do IGADI, a cuestión migratoria estivo sempre presente, dende a reflexión sobre as migracións como fenómeno universal, ata a análise histórica dos movementos de poboación e da identidade de Galicia no exterior. A diáspora ten un rol específico e crítico nas políticas de acción exterior de Galicia por construír.

 

Economía 31

Galicia como suxeito económico precisaría reformular a súa estratexia no ámbito económico internacional co fin de facer fronte aos retos que se aveciñan. É por iso que desde o IGADI se crea a presente Liña de Investigación en Economía, unha liña que teño a responsabilidade e o pracer coordinar e que pretende reflexionar a través das achegas de diferentes autores de referencia sobre a actividade económica galega en relación co mundo e viceversa.
Coordina: Diego Sande Veiga

Unión Europea 20

A Unión Europea ten un impacto directo na autonomía galega desde a Adhesión en 1986. A maioría das políticas públicas e lexislación de competencia autonómica (medio ambiente, contratación pública, pesca e agricultura, transportes, etc.) teñen a súa orixe na lexislación comunitaria. A UE é tamén a principal fonte de fondos de investimento da autonomía galega: desde a entrada nas comunidades europeas, Galicia ten  sido o quinto maior receptor de Fondos Estruturais, totalizando o equivalente a un orzamento e medio da Xunta de Galicia. 

A Liña de Investigación en Unión Europea  do IGADI ten por tanto un carácter interdisciplinario e complementario coas liñas de investigación de paradiplomacia e economía. Igualmente se ben prioriza unha perspectiva galega no proceso de integración europea, acollerá tamén aportacións sobre este tema desde outros territorios e perspectivas. 

Coordinador: Serafín Pazos Vidal