3. CIDIC

CIDIC

Centro de Información e Documentación Internacional Contemporánea

O Centro de Información e Documentación Internacional Contemporánea (CIDIC) creouse en 1991 como ferramenta de documentación e de investigación do IGADI. Así as cousas o CIDIC é un centro especializado, único en Galicia, cun arquivo de publicacións de referencia no ámbito dos estudos internacionais. O CIDIC está composto por revistas, algunhas delas en formato libro, e outras en formato xornal, en total 169 cabeceiras.

Entre 1997 e 2019, o CIDIC publicaba trimestralmente de maneira dixital o Boletín de Sumarios coas publicacións recibidas durante o período. Entre 2004 e 2009, o CIDIC organizou diariamente un arquivo de prensa, hoxe inexistente

Actualmente o CIDIC atópase en reformulación, sendo a Biblioteca da entidade, localizada no Concello de Pontevedra, no Centro Cívico Sur. É accesible para as persoas que son socias, para a súa comunidade investigadora e colaboradora e para todo aquel individuo ou entidade que desexe visitala. O CIDIC alberga tamén a colección e o arquivo histórico do IGADI 1991-2022.

Publicacións

 • Abrente (desaparecida)
 • Análise Empresarial
 • A Nosa Terra (desaparecida)
 • A Peneira (desaparecida)
 • Arraianos (desparecida)
 • Cooperación Galega
 • Consello da Cultura Galega
 • ECO. Revista do Eixo Atlántico
 • En Movemento
 • Escrita Contemporánea. Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega
 • Estudos Migratorios
 • Fala Galicia
 • Finisterre
 • Fundación Galiza Sempre
 • Galicia Solidaria
 • Grial
 • INZAR Razóns
 • Irimia
 • Murguia
 • Nova +
 • Paz e Amizade
 • Revista de Estudos Miñoranos
 • Revista de Investigaciones Políticas y Sociológicas, RIPS (desaparecida en formato impreso. Formato dixital)
 • Revista Galega de Emprego
 • Revista da FEGAMP
 • Solidariedade Boletín Informativo Internacional de Galicia
 • Tempos Novos
 • Terra e Tempo
 • Africania Studia
 • Cadernos de Estudos Latino-Americanos (Núcleo de Estudos Latino-Americanos, NELA. Universidade Fernando Pessoa. Ponte da Lima, Portugal)
 • Relações Internacionais
 • Revista Crítica de Ciências Sociais (Portugal)
 • Revista Brasileira de Ciência Política (Brasil)
 • 3.1. España:
 • Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) 
 • América Latina
 • Amnistía Internacional
 • Amycos
 • Anaquel de Estudios Árabes
 • Anantapur. Revista Fundación Vicente Ferrer
 • Asociación de Naciones Unidas de España (ANUE)
 • Anuario CEIPAZ
 • ARCE. Revistas Culturales de España
 • Análisis Real Instituto Elcano (ARI)
 • Anuario Internacional CIDOB
 • Bakea
 • Brigadas Internacionales de Paz
 • Carta de España
 • Casa Árabe
 • Catálogo. Departamento Anticuario de Hiperión
 • Centro de Documentación de Defensa, CDoc
 • Claves de Razón Práctica
 • Club Financiero de Vigo-Círculo de Empresarios de Galicia
 • Cuadernos Bakeaz
 • Cuadernos Cristianismo i Justícia.
 • Cuadernos SODEPAZ África-América Latina (desaparecido)
 • Cuba Vive
 • Diálogo Mediterráneo
 • Documentos CIDOB
 • Economía Exterior
 • El Viejo Topo
 • Educación Sin Fronteras. ESF
 • España Exterior
 • Euskal Fondoa. Asociación de Entidades Locales Vascas Cooperantes
 • Folletos Soviéticos (desaparecida)
 • Fundai. Fundación Ayuda a la Infancia
 • Fundación Carolina
 • Fundación Castellano-Manchega de Cooperación (FCMC)
 • Fundación CIDEAL de Cooperación e Investigación
 • Fundación Telefónica
 • Fundación Vicente Ferrer
 • Galicia en el Mundo
 • Historia y Política
 • Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX)
 • Informe Semanal de Política Exterior
 • INETemas
 • Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI)
 • La Campana
 • La Torre del Virrey
 • La Vanguardia Dossier
 • Leviatán
 • Libre Pensamiento
 • Manos Unidas
 • Migraciones Forzadas
 • Ministerio de Defensa. Boletín de Información
 • Médicos Mundi
 • Médicos sin Fronteras
 • Municipalistas por la Solidaridad y el Fortalecimiento Institucional, MUSOL
 • New Left Review
 • Noticias Obreras
 • Novedades de Moscú
 • Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global
 • Plataforma 2015 y Más
 • Periferias
 • Política Exterior
 • PROVIGO, Informe de Coyuntura socioeconómica de Vigo y su área
 • Pueblos
 • Real Instituto Elcano. Documento de Trabajo/Working Paper
 • RedEL
 • Resumen Latinoamericano
 • Revista CIDOB d´Afers Internacionals
 • Revista Española de Cooperación y Desarrollo
 • Revista de Economía Mundial. Revista de la Sociedad de Economía Mundial (Universidade de Huelva)
 • Rojo y Negro (desaparecida)
 • Socialismo, Teoría y Práctica (desaparecida)
 • Tiempos de Paz
 • Tiempos Nuevos
 • 3.2. América Latina:
 • Brecha (Uruguai)
 • Línea Sur (Ecuador)
 • ÍCONOS (FLACSO-Ecuador)
 • Venezuela Ahora
 • 3.3. Iberoamérica:
 • Iberoamérica. Trimestral desde Moscú (Academia de Ciencias de Rusia. Instituto de Latinoamérica)
 • Hika
 •  Informatiu. Boletín d´Informació del Fons Valenciá per la Solidaritat
 • Europa de Les Nacions
 • El Triangle
 • Fons Catalá de Cooperación al Desenvolupament
 • Fons Pitiús de Cooperación
 • Centre Maurits Coppieters (Bruxelas)
 • Connections. The Quaterly Journal (Bulgaria)
 • Current History
 • Chatham House Report
 • European Free Alliance
 • Foreign Affairs
 • Survival
 • Strategic Panorama. Spanish Institute of Strategic Studies (España)
 • The Broker
 • The Economist
 • The Partnership for Peace Consortium´s Combating Terrorism Working Group (CTWG)
 • Alternatives Sud
 • ASPJ. Afrique et Francophonie
 • CARTO. Le Monde en Cartes
 • Conflits. Histoire, Géopolitique, Relations Internationales
 • Diplomatie
 • Futuribles (desaparecida)
 • Hèrodote
 • Jeune Afrique, Hórs Série
 • La Nouvelle Revue de Géopolitique
 • La Revue Internationale et Stratégique
 • La Revue pour l´intelligence du Monde
 • La Courrier des Pays de L´Est (desaparecida)
 • L’ Express
 • Lettres du CEPH
 • Les Guides Ecofinance
 • Le Nouvel Observateur
 • L´Intelligent/Jeune Afrique
 • Le Magazine d´Education et de Culture
 • Le Monde Diplomatique
 • Les Nouvelles du GRIP
 • Manière de Voir (Le Monde Diplomatique)
 • Problèmes d´Amérique Latine
 • Problèmes Politiques et Sociaux. La Documentation Française
 • Questions Internationales
 • Revue du Tiers Monde (desaparecida)

Observatorio da Política China

 • The Taipei Chinese Pen
 • Carta de Taiwán
 • Global Asia
 • The China Journal
 • Journal of East Asian Studies
 • Inside China Mainland
 • The China Quaterly
 • Asian Survey
 • Taiwán Hoy
 • Chine Plus
 • Dūshū (en chinés)
 • Perspectives Chinoises
 • China International Studies
 • The MOFA Quaterly
 • The Taiwan Yearbook
4.CIDIC