IGADI Paper

IGADIPaper

O IGADI Paper é o noso medio dixital de análise monogáfico, equilibrado e sintético, arredor de acontecementos e episodios de relevancia e actualidade na sociedade internacional. Pódense reproducir citando fontes e autoría. Desde o 2012 a súa elaboración quedou suspendida. No futuro o IGADI Paper tomará novas formas e contidos. 

Arquivo