Unión Europea : Liña de investigación

A Unión Europea ten un impacto directo na autonomía galega desde a Adhesión en 1986. A maioría das políticas públicas e lexislación de competencia autonómica (medio ambiente, contratación pública, pesca e agricultura, transportes, etc.) teñen a súa orixe na lexislación comunitaria. A UE é tamén a principal fonte de fondos de investimento da autonomía galega: desde a entrada nas comunidades europeas, Galicia ten  sido o quinto maior receptor de Fondos Estruturais, totalizando o equivalente a un orzamento e medio da Xunta de Galicia. 

A Liña de Investigación en Unión Europea  do IGADI ten por tanto un carácter interdisciplinario e complementario coas liñas de investigación de paradiplomacia e economía. Igualmente se ben prioriza unha perspectiva galega no proceso de integración europea, acollerá tamén aportacións sobre este tema desde outros territorios e perspectivas. 

Coordinador: Serafín Pazos Vidal 

samoa

Acordo de Samoa

Logo dun periplo de cinco anos de negociación, a mediados do mes pasado asinouse o Acordo de Samoa, un texto xurídico de alcanze global que dará covertura xurídica durante os próximos 20 anos á cooperación da Unión europea cos países dos bloques rexionais de Africa, o pacífico e o caribe, os chamados países ACP, ao redor de temas coma os dereitos humanos, democracia e governanza, paz e seguridade, desenvolvemento humán e social, crecemento, desenvolvemento económico sostibre e inclusivo e medioambiente, ademais de cambio climático, migración e mobilidade.

Joe Biden e Ursula von der Leyen na reunión especial da OTAN ou do G7 de marzo de 2022. Fonte: Office of the President of the United States

Crer en Europa

Liñas de investigación Relacións Internacionais Unión Europea
Apartados xeográficos Europa

Europa ten na crise de Oriente Medio unha oportunidade de ouro para exercer esa autonomía estratéxica que di pretender. Tristemente, o liderado da Unión Europea, de signo maioritariamente conservador nas súas principais institucións, navega na dirección contraria. O seguidismo estadounidense é suicida para a política europea. A ollos especialmente do Sur Global, pero tamén de moitos cidadáns da unión, Europa perde credibilidade a pasos axigantados.

Silar-Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Un cambio en Polonia

Liñas de investigación Relacións Internacionais Unión Europea
Apartados xeográficos Europa

Tras dúas eleccións parlamentarias consecutivas obtendo maioría absoluta, o partido ultra-conservador PiS (Prawo i Sprawiedliwość; Lei e Xustiza en galego) volvería a gañar as eleccións parlamentarias en Polonia, iso sí perdendo a maioría no Sejm, a Cámara baixa polaca. A perda destes 41 asentos abrirá a posibilidade á oposición polaca de formar un Goberno alternativo no Parlamento que terá que convivir cunha Presidencia do Goberno que seguirá dirixida por PiS ata as eleccións presidenciais do ano 2025.

f1

Coloret

É responsable de Responsabilidade Social Corporativa do IGADI. Directora de RRHH. Experiencia no sector público e privado, destacando asesoría xurídca no Concello de Cangas. Dpto. financeiro no Porto de Marín e Dptos de Formación e Cooperación Internacional na Fundación Cetmar

O Comité Europeo das Rexións (CDR) é a voz das rexións e cidades da Unión Europea (UE). Representa ás autoridades locais e rexionais de toda a Unión Europea e asesora sobre novas leis que inciden nas rexións e cidades (70 % da lexislación comunitaria).

Xa está aberto o “Erasmus para os representantes do territorio”

Liñas de investigación Paradiplomacia Unión Europea
Apartados xeográficos Europa

Os procesos europeos poden semellar inintelixibles para os concelleiros e deputados locais. A xestión cotiá do territorio, a responsabilidade cidadá, os proxectos en marcha… non deixan tempo nin oportunidade para profundar no nivel comunitario. No entanto, existe unha obriga de aplicar as regras da UE, e os diferentes fondos rexionais son instrumentos clave para a política pública local.