Bouzas, Ramón

Ramón Bouzas obtivo a Licenciatura en Filosofía e Ciencias da Educación antes de iniciar estudos de posgrao sobre ‘Procesos Políticos Contemporáneos’ baixo a dirección do doutor Ramón Máiz, na Universidade de Santiago de Compostela. Mentres remataba os seus estudos de doutoramento, comezou a impartir clases de administración pública como profesor axudante e realizou estancias de investigación no IESA (CSIC) de Barcelona baixo a dirección do doutor Josep M. Colomer e na Universidade de Bolonia (Italia), co doutor Stefano Zan. Durante este tempo, comezou a especializarse no estudo dos procesos de institucionalización e na aplicación das teorías organizativas á administración pública. A partir dese traballo desenvolveuse a súa tese de doutoramento. Outros aspectos destacados deste período son a colaboración en proxectos desenvolvidos polo doutor Joan Subirats (UAB) sobre a actuación das administracións autonómicas subestatais (1994-2000), a realización de traballos relacionados co estudo das elites políticas e a estrutura organizativa das comunidades autónomas.

Despois de doutorarse en Ciencias Políticas e Administración Pública en 1999, o doutor Bouzas reorientou a súa investigación cara os fenómenos de cambio organizacional. Durante estadías de investigación en 2000 e 2001 na London School of Economics Interdisciplinary Institute of Management (Londres, Reino Unido), supervisada polo doutor Michael Barzelay, comezou a estudar os procesos de cambio administrativo con foco nas políticas públicas. Combinando este interese coa investigación sobre políticas de igualdade, colaborou cun grupo de investigación sobre Muller e Política da USC ata 2009. A doutora Bouzas pasou a ser profesora titular da USC en 2004 e exerceu durante tres anos no equipo directivo da Facultade de Ciencias Políticas e Sociais. Colaborou coa Escola Galega de Administración Pública para poñer en marcha proxectos de investigación e publicación, ao tempo que ampliou a súa actividade docente de grao e posgrao en España (INAP; Univ. de Vigo; UPV; Univ. Pontificia de Salamanca) e a nivel internacional (Cuba, México, Perú), sempre no ámbito da análise organizativa: xestión de recursos humanos, políticas públicas, mercadotecnia e calidade dos servizos.

Desde 2010, o doutor Bouzas incidiu nas transformacións TIC na xestión pública, especialmente no contexto da Administración electrónica. A súa actividade científica e docente fíxose máis ampla e internacional. En 2012, comezou a participar en proxectos de Administración electrónica. En 2013, foi profesor visitante na Goldman School of Public Policy da Universidade de California, Berkeley, baixo a supervisión do doutor David Kirp, para preparar o deseño dun proxecto dentro do programa estatal Retos (Challenges) español. Dirixiu ese proxecto como investigador xefe de 2015 a 2018.
O doutor Bouzas é decano da Facultade de Ciencias Políticas e Sociais da USC desde 2017. En 2020 comezou a colaborar a tempo parcial como investigador principal do equipo español para un proxecto Erasmus KA2 para o desenvolvemento do liderado en Asia Central.

As súas liñas de investigación actuais pasan por estudar o acceso aos servizos públicos en liña, investigar as desigualdades que poden derivarse da fenda dixital e examinar os efectos da participación electrónica na implantación das políticas públicas. É membro do Consello Científico da revista do IGADI “Tempo Exterior”