Desigualdades : Palabra chave

Retornos

Liñas de investigación International Relations
Apartados xeográficos Latin America

A esmagadora vitoria do MAS en Bolivia, que prolonga a onda renovadora previa de Arxentina de hai un ano, proxecta unha mensaxe de optimismo arredor da esperanza de que América Latina retorne á senda iniciada co novo século, aínda inzada de dificultades. Mal que pese a algúns, o compromiso coa superación da pobreza e as …

Retornos Read More »

China no espello do G20

Apartados xeográficos China and the Chinese world

O cume do G20 reunirase novamente a primeiros de setembro na cidade chinesa de Hangzhou, capital de Zhejiang. China acolle con satisfacción o encontro pois supón un recoñecemento do seu papel crecente na economía global. Igualmente, a través dunha presenza récord, quere reforzar a representatividade dos países en desenvolvemento e incidir no seu propio liderado …

China no espello do G20 Read More »

Cooperación dende a proximidade

Apartados xeográficos Development cooperation

No contexto actual no que nos atopamos, cunha tendencia crecente á interdependencia da poboación mundial tanto en termos sociais, culturais, políticos, e por suposto económicos, vanse desenvolvendo políticas que promoven a caída de certas barreiras, pero incentivan o xurdimento doutras que fan que os beneficios deste proceso non se produzan dun xeito equitativo. Coa concentración …

Cooperación dende a proximidade Read More »

China: Riqueza y pobreza, méritos y deméritos

Apartados xeográficos China and the Chinese world

Que China ha protagonizado considerables progresos en el alivio de la pobreza, nadie lo pone en duda. Se diría incluso que ha sido el experimento más elocuente de erradicación de la miseria en el mundo. Entre 1981, año de inicio de las actuales reformas, y 2004, el número de pobres en el país se vio …

China: Riqueza y pobreza, méritos y deméritos Read More »

Nacer muller e indíxena en América latina

Apartados xeográficos Latin America

América Latina é unha rexión acosada por altísimos niveis de desigualdade, sendo as territoriais e o racismo os fenómenos mais destacados. A desigualdade de xénero é un fenómeno que dificulta o desenvolvemento das mulleres, e acentúase cando se combina coa marcada pobreza que sofren moitos sectores da sociedade. As desigualdades danse entre homes e mulleres, …

Nacer muller e indíxena en América latina Read More »

Las ciudades globales: Significado y amenazas

Apartados xeográficos Others

La economía globalizada encuentra su mayor expresión en un conjunto de puntos neurálgicos que la alimentan e interconectan. Entre éstos encontramos a las rutas marítimas o a los ejes tecnológicos. Las primeras constituyen puntos de paso obligatorio y estratégico para el comercio mundial (Estrecho de Malaca, Canal de Suez, Canal de Panamá, Estrecho de Ormuz, …

Las ciudades globales: Significado y amenazas Read More »

Kerala y Bihar: una historia de éxito relativo y otra de fracaso abrumador

Apartados xeográficos Asia

Kerala y Bihar son dos Estados de India que destacan por sus niveles de desarrollo humano, desigualdad y pobreza. Kerala por ser el territorio indio que ha alcanzado mejores resultados en el logro de estos tres objetivos y Bihar por ser uno de los que se encuentra en situación contraria ([i]). No podemos obviar que …

Kerala y Bihar: una historia de éxito relativo y otra de fracaso abrumador Read More »