China en Galicia : Palabra chave

chiberica 1

Chibérica: Portugal e España perante a China

En relación a China, Portugal e España comparten importantes valores similares. Por unha banda, unha relación histórica que constitúe un sólido piar da relación bilateral. Por outra banda, China é, en ambos os casos, un socio económico destacado, tanto se nos referimos ao intercambio comercial como aos investimentos, incluídos os problemas estruturais da relación. Así mesmo, politicamente, a proximidade mantense en niveis aceptables a pesar da desfavorable situación global recente. E, en xeral, permanece unha relación bastante ben tecida que se reflicte na persistencia dunha asociación estratéxica que asegure a fluidez do diálogo e dos intercambios a todos os niveis.

Cartel do proxecto desenvolvido no ano 2020 polo IGADI, co apoio da Xunta de Galicia

Intercambios culturales y educativos entre China y Galicia

En el marco del 50 aniversario de las relaciones diplomáticas entre China y España, el pasado 28 de octubre de 2023 impartí una conferencia titulada “Intercambios culturales y educativos entre China y Galicia” en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela, organizada por la Facultad de Relaciones Internacionales de la Universidad de Vigo, la Universidad de Santiago de Compostela, la Universidad de A Coruña, la Escuela Oficial de Idiomas de A Coruña y la Asociación de Jóvenes Empresarios de Galicia.