Integrarse na lusofonía de costas a Portugal

Liñas de investigación Paradiplomacia
Apartados xeográficos Acción exterior de Galicia

O debate sobre o estado da autonomía saldouse en materia de acción exterior cunha aparentemente contraditoria aposta en solitario do PP pola lusofonía sen achegarse máis a Portugal e coa acusación unánime de todo o Parlamento de Galicia contra Noruega de incumprir o Convenio Europeo de Dereitos Humanos.