Termos de uso

As nosas publicacións usan unha licenza Creative Commons que permite o uso do seu contido para fins non comerciais, esixindo a asignación só da autoría. Isto significa que todo o noso contido pode ser utilizado libremente. Calquera pode copiar, reproducir, distribuír e modificar, as únicas condicións impostas son só:

  • Que sexa cunha fin non comercial. Considérase uso comercial a súa publicación en calquera páxina que mostre publicidade ou que sirva de soporte a outra actividade como a venda de bens e servizos.
  • Que se manteña a atribución orixinal á súa autoría mediante un enlace directo (sen “nofollow”) á páxina individual onde se publicou dito contido orixinalmente. Se se trata dun medio impreso chega coa mención do nome da web e a url xeral do mismo (tamén se pode publicar a url da páxina concreta).

Usamos una licenza Creative Commons (Legal Code para Licencia CC).

Algunas das fotografía usadas non nos pertencen, así que non temos a potestade para aplicarlles a licenza Creative Commons ou calquera condición.