2013-03-07

Encontro en Santiago de Compostela
Border Cooperation in Europe: Perspectives on the financial framework 2014-2020

Organizan: ARFE e Xunta de Galicia

Palabras chave AXENDA IGADI

Encontro en Santiago de Compostela
Border Cooperation in Europe: Perspectives on the financial framework 2014-2020

Organizan: ARFE e Xunta de Galicia

Coa participación de Roberto Mansilla.