images baneres bolsas huayu 2015

Resolución das Bolsas Huayu 2015

Resolución pola que se adxudican dúas (2) bolsas “Huayu” para o estudo da lingua chinesa en Taiwán

Palabras chave bolsas Huayu

Resolución pola que se adxudican dúas (2) bolsas “Huayu” para o estudo da lingua chinesa en Taiwán

En virtude da recepción de cinco (5) solicitudes de aplicación para a concesión da Bolsa “HUAYU” para o estudo da Lingua Chinesa en Taiwán durante un período de SEIS (6) meses, a efectuarse entre o 1º de setembro de 2015 e o 28 de febreiro de 2016, recibidas na sede do Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional (IGADI), localizada Centro Cívico Sur, Rúa Luís Braille, 40 (36003 Pontevedra), entidade xestora da convocatoria:

RESOLVE:

Que tras unha análise exhaustiva de cada unha das cinco (5) solicitudes dos aspirantes á concesión de dúas Bolsas “HUAYU” para o estudo da Lingua Chinesa en Taiwán, SELECCIÓNANSE as seguintes candidaturas:

  • ADRIANA PÉREZ VIEIRA. Documento Nacional de Identidade Nº: 35578205B.
  • EDMUNDO HORTA CASTIÑEIRAS. Pasaporte Nº: XDB442526.
CANDIDATURA SUPLENTE:

De acordo con esta resolución, selecciónase como candidatura suplente a: 

  • LUCÍA LÓPEZ ZAS. Pasaporte Nº: AAC342568.

 

Resolución emitida aos trinta (30) días do mes de Abril de 2015.

Xulio Ríos Paredes
Director do IGADI

Oficina Económica y Cultural de Taipei
Rosario Pino, 14-16, 18D
28020 Madrid, España

 

PASOS A SEGUIR POR PARTE DO SELECCIONADO/A:

1. CONTACTAR con un dos centros de Ensinanza do idioma chinés de Taiwán, solicitando o Certificado de Admisión. Posteriormente deberá presentar dita Admisión na OECT antes do día 13 DE XUÑO para completar o proceso. Aquel que NON cumpra co citado trámite, perderá a súa pre candidatura.

2. Outorgamento do Certificado de Bolsa:

A OECT concederá un Certificado de Bolsa aos bolseiros o día 31 de xullo de 2015.

3. Anulación:

Si houbese irregularidades en calquera documento presentado para o concurso de selección, perderase a calidade de candidato/a.

4. Para máis información da Normativa da BOLSA HUAYU, convidamos a visitar a páxina web do Ministerio de Educación da República de China (Taiwán)

https://taiwanscholarship.moe.gov.tw/web/engb02-03.aspx)

LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS EDUCATIVOS ESPAÑOIS:

Ministerio de Educación
Servicio de Títulos
Paseo del Prado, 28, 3ª planta
Madrid
Tel.: 91-506 56 00 (recoméndase chamar con antelación)

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
Sección de Legalizaciones
C/ Juan de Mena, 4,
28014 Madrid
Tel.: 91-379 17 00/ 91-379 16 10/ 91-379 16 09/ 91-379 16 09      

A atención realizarase unicamente mediante cita previa, que solicítase na páxina do Min. AA.EE.: http://www.maec.es

Cita previa para asuntos consulares.

 

images baneres bolsas huayu 2015