O espertar árabe

Apartados xeográficos Oriente Medio ARQUIVO
Idiomas Galego

É un feito que comprende case todo o mundo árabe e boa parte do musulmán. O que xa é máis dubidoso é que este espertar evidente sexa unha verdadeira revolución, pois, en xeral, semella reducirse a revoltas, con moi diversos matices e alcance nos distintos países desa ampla rexión do planeta.

Nun casos –Tunisia e Exipto- conseguiron derrocar aos seus ditadores e sátrapas; noutros –Alxeria ou Arabia Saudita-, e por diversas causas, as masas non se teñen manifestado; noutros –Siria, Bereihn e Libia- a represión foi ou segue sendo brutal, e só no último se pode falar de derrocamento pola forza militar.

Ese espertar árabe é evidente. Pero, por agora, ningunha revolución se produciu en ningún dos países antes ditos. Tanto en Tunisia como en  Exipto non sabemos aínda que rol final pode xogar o exército, o que vai ser da máxima transcendencia. E nos demais a situación é de aprazamento, de queimar etapas ou de represión. En calquera caso, ningunha revolución se produciu.

Tendo en conta o que xa está pasando en Libia (as multinacionais petroleiras inglesas e francesas concertan a toda présa contratos millonarios para a explotación de hidrocarburos, e con Rusia e China participando no reparto do pastel), non será desavido concluír que un novo colonialismo vai suceder ao vello e que o cambio de dirixentes non será tal cambio senón tan só unha substitución.

Aínda así, o espertar árabe é un feito. ¿Vai haber un colonialismo semellante ao anterior ou, sinxelamente, máis presentable, pero colonialismo ao cabo? ¿Vai poñerse o exército do lado das esixencias populares ou ao servizo dos novos colonizadores? ¿Hai algunha posibilidade, sen contar coa colaboración militar, de que as revoltas cheguen a ser revolución? ¿É tan forte ese espertar árabe que o exército se verá obrigado a garantilo porque se non o fai agora terá que facelo máis adiante? Velaí.